Protokoll

Styrgruppens protokoll:

Protokoll styrgrupp 160909
Protokoll styrgrupp 161027
Protokoll styrgrupp 161202
Protokoll styrgrupp 170210
Protokoll styrgrupp 170328
Protokoll styrgrupp 170517
Protokoll styrgrupp 170928
Protokoll_styrgrupp_171213
Protokoll_styrgrupp_180320
Protokoll_styrgrupp_180615

Referensgruppernas anteckningar:

Anteckningar ref-kulturskola 160921
Anteckningar ref-funktionsnedsättning 160929
Anteckningar ref-idrott 160923
Anteckningar ref-kulturskola 161117
Anteckningar ref-idrott 161118
Anteckningar ref-funktionsnedsättning 161129
Anteckningar ref-kulturskola 170118
Anteckningar ref-funktionsnedsättning 170120
Anteckningar ref-funktionsnedsättning 170310
Anteckningar ref-kulturskola 170320
Anteckningar ref-kulturskola 170511
Anteckningar ref-funktionsnedsättning 170516
Anteckningar ref-funktionsnedsättning 170921
Anteckningar ref-kulturskola 170925
Anteckningar ref-funktionsnedsättning 171113
Anteckningar_ref-kulturskola_171215
Anteckningar ref-kulturskola 180525
Anteckningar_ref-kulturskola_181108