Projektbeskrivning

Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola – ”Rik”

FSKF som samordnare för kultur- och fritidsförvaltningar i ett stort antal av länets kommuner driver ett treårigt utvecklingsprojekt tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting, Stockholmsidrotten och Kulturskolornas organisation.

Genom smarta lösningar över kommungränserna kan utbudet av aktiviteter förbättras så att fler kan delta i det de vill, där de vill.

Projektet är finansierat av ett stort antal av länets kommuner tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting och Stockholmsidrotten.

Projektmedel har också glädjande beviljats av både Vinnova och Allmänna Arvsfonden. Vinnova ger ett projektbidrag till huvudprojektet medan Arvsfonden ger bidrag till en projektutbyggnad för att särskilt arbeta med brukarmedverkan och fokusgrupper bland unga. Genom de externa projektmedlen ställs högre krav och ambitionerna i projektet kan höjas ytterligare. Det nationella intresset för projektet är stort och växande och vi kommer att göra vad vi kan för att synas i alla viktiga nationella sammanhang.

Projektet startade den 1 september 2016 och projektledare är Torbjörn Neiman. Projektet innebär ett utvecklat och professionaliserat stöd till kommunerna och till FSKF och styrelsen i det utvecklingsarbete som FSKF bedriver. Placeringen vid Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting medför dessutom starka synergier i utvecklingen av regionen.

Just nu

Intresset för vad vi gör är stort. Vi har varit i Region Skåne ett par gånger och berättat om den regionala metoden för verksamhetsutbyten och i mars 2018 ska vi vid ett par tillfällen träffa ett stort antal intresserade i Västra Götalandsregionen. Vår regionala samverkansmodell är också med på Träffpunkt Idrott i Göteborg med en egen programpunkt den 6/3.

Sollentuna friidrottshall, vår första större regionala arena, vann pris i tidningen Sport & Affärer som årets idrottsanläggning! Motiveringen för priset var inte anläggningen som sådan, även om den är jättefin, utan den regionala modellen där flera kommuner delar på kostnaden. Jätteroligt!

Solna och Sundbyberg formaliserar med början hösten 2018 ett utbyte av elever inom kulturskolan i enlighet med modellen för regionalt utbyte. Det är också en pilot. Nu prövar vi vår nya prislista för utbyten!

Rapporten om hur unga rör sig över kommungränser i Stockholms län publicerades i mitten av oktober 2017.

Samtalsprojektet som finansieras av Arvsfonden är i full igång och samtal med unga pågår.

Den första delen av projektet är genomförd enligt plan. Projektet har från och med augusti 2017 gått in i en ny etapp, den längsta och mest omfattande: Ekonomi och avtal för utbyten.

Vi har nu flera nya regionala pilotverksamheter på ritbordet som vi hoppas kunna förverkliga inom någorlunda snar framtid.

Loggbok

Här kan du följa arbetet med regional samverkan/utveckling i en loggbok som löper ända från år 2009 och framåt. Från bild 11 kan du nästan dag för dag följa vad vi gör i det regionala utvecklingsprojektet som startade i september 2016:  Regional_samverkan_loggbok_komplett

Bildpresentation som beskriver projektet

Tips för nedladdning: Om inte nedladdningen fungerar automatiskt kan du prova att högerklicka (Mac: ctrl-klicka) och ”spara” eller ”spara som”.

Projektbeskrivning som PPT: Bilder_projekt-o-floden-171221-PPT
Projektbeskrivning som PDF: Bilder_projekt-o-floden-171221-PDF

Flödesrapport om hur unga åker i länet. Rapporten är nu klar

Här finns en rapport som PDF. Bildspel med diagrammen finns i presentationen av projektet i stycket ovanför. Flödesrapport 171017

Nyheten:
www.mynewsdesk.com/se/kulturforvaltningen/news/maanga-unga-lever-ett-regionalt-liv-inte-lokalt-268170

Projektplan

Här kan du läsa projektplanen för projektet: projektplan-just_161028

Kontakt

Torbjörn Neiman, utvecklingschef
Tfn 08-123 378 06

 

FSKF arbetar för kommunerna i Stockholms län i samverkan med:

Logotyp SLL

 

 

Logotyp Stockholms idrottsförbund

Projektet stöds av:

Logotyp för Vinnova

 

 

 

arvsfonden-svart-logga