Projektbeskrivning

Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola – ”Rik”

FSKF som samordnare för kultur- och fritidsförvaltningar i ett stort antal av länets kommuner driver ett treårigt utvecklingsprojekt tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting, Stockholmsidrotten och Kulturskolornas organisation.

Genom smarta lösningar över kommungränserna kan utbudet av aktiviteter förbättras så att fler kan delta i det de vill, där de vill.

Projektet är finansierat av ett stort antal av länets kommuner tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting och Stockholmsidrotten.

Projektmedel har också glädjande beviljats av både Vinnova och Allmänna Arvsfonden. Vinnova ger ett projektbidrag till huvudprojektet medan Arvsfonden ger bidrag till en projektutbyggnad för att särskilt arbeta med brukarmedverkan och fokusgrupper bland unga. Genom de externa projektmedlen ställs högre krav och ambitionerna i projektet kan höjas ytterligare. Det nationella intresset för projektet är stort och växande och vi kommer att göra vad vi kan för att synas i alla viktiga nationella sammanhang.

Projektet startade den 1 september 2016 och projektledare är Torbjörn Neiman. Projektet innebär ett utvecklat och professionaliserat stöd till kommunerna och till FSKF och styrelsen i det utvecklingsarbete som FSKF bedriver. Placeringen vid Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting medför dessutom starka synergier i utvecklingen av regionen.

Just nu

Rapporten om hur unga rör sig över kommungränser i Stockholms län är klar (se nedan) och publicerades i mitten av oktober 2017. Samtalsprojektet som finansieras av Arvsfonden är i full igång och samtal med unga pågår. Den första delen av projektet är därmed genomförd enligt plan. Projektet har från och med augusti gått in i en ny etapp, den längsta och mest omfattande: Ekonomi och avtal för utbyten.

Loggbok

Här kan du följa arbetet med regional samverkan/utveckling i en loggbok som löper ända från år 2009 och framåt. Från bild 11 kan du följa det aktuella projektet som startade i september 2016: Regional_samverkan_loggbok_tom-november2017

Bildpresentation som beskriver projektet

Tips för nedladdning: Om inte nedladdningen fungerar automatiskt kan du prova att högerklicka (Mac: ctrl-klicka) och ”spara” eller ”spara som”.
Projektbeskrivning som PDF: Bilder-projekt_publiceras-171005
Projektbeskrivning som PPT: Bilder-projekt_publiceras-171005

Flödesrapport om hur unga åker i länet. Rapporten är nu klar

Här finns både rapport (PDF) och bilder (PPT) se ovan om att ladda ner:
Flödesrapport 171017
Bilder_projekt-diagram-171017

Nyheten:
www.mynewsdesk.com/se/kulturforvaltningen/news/maanga-unga-lever-ett-regionalt-liv-inte-lokalt-268170

Projektplan

Här kan du läsa projektplanen för projektet: projektplan-just_161028

Kontakt

Torbjörn Neiman, utvecklingschef
Tfn 08-123 378 06

 

FSKF arbetar för kommunerna i Stockholms län i samverkan med:

Logotyp SLL

 

 

Logotyp Stockholms idrottsförbund

Projektet stöds av:

Logotyp för Vinnova

 

 

 

arvsfonden-svart-logga