Projektbeskrivning

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

FSKF som samordnare för kultur- och fritidsförvaltningar i ett stort antal av länets kommuner driver ett treårigt utvecklingsprojekt tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting, Stockholmsidrotten och Kulturskolornas organisation.

Genom smarta lösningar över kommungränserna kan utbudet av aktiviteter förbättras så att fler kan delta i det de vill, där de vill.

Projektet är finansierat av ett stort antal av länets kommuner tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting och Stockholmsidrotten.

Projektmedel har också glädjande beviljats av både Vinnova och Allmänna Arvsfonden. Vinnova ger ett projektbidrag till huvudprojektet medan Arvsfonden ger bidrag till en projektutbyggnad för att särskilt arbeta med brukarmedverkan och fokusgrupper bland unga. Genom de externa projektmedlen ställs högre krav och ambitionerna i projektet kan höjas ytterligare. Det nationella intresset för projektet är stort och växande och vi kommer att göra vad vi kan för att synas i alla viktiga nationella sammanhang.

Projektet startade den 1 september 2016 och projektledare är Torbjörn Neiman. Projektet innebär ett utvecklat och professionaliserat stöd till kommunerna och till FSKF och styrelsen i det utvecklingsarbete som FSKF bedriver. Placeringen vid Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting medför dessutom starka synergier i utvecklingen av regionen.

Just nu

sammanställs de mätningar som gjorts av hur unga rör sig dagligen över kommungränser i Stockholms län till en rapport som beräknas vara klar i slutet av juni 2017. Samtalsledarna och delprojektledaren för Arvsfonds-delen av projektet har nyligen börjat arbeta och de första samtalen med unga sker inom kort. Dessutom har den regionala verksamhetskartan över tänkbara utbyten över gränser börjat ta form.

Fil som beskriver projektet

Tips för nedladdning. Om inte nedladdningen fungerar automatiskt kan du prova att ”spara” eller ”spara som”.
Projektbeskrivning som PDF: Bilder_projekt_publiceras_170630
Projektbeskrivning som PPT: Bilder_projekt_publiceras_170630

Projektplan

Här kan du läsa projektplanen för projektet: projektplan-just_161028

Kontakt

Torbjörn Neiman, utvecklingschef
Tfn 08-123 378 06

 

FSKF arbetar för kommunerna i Stockholms län i samverkan med:

Logotyp SLL

 

 

Logotyp Stockholms idrottsförbund

Projektet stöds av:

Logotyp för Vinnova

 

 

 

arvsfonden-svart-logga