Projektbeskrivning

Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola – ”Rik”

FSKF som samordnare för kultur- och fritidsförvaltningar i ett stort antal av länets kommuner driver ett treårigt utvecklingsprojekt tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting, Stockholmsidrotten och Kulturskolornas organisation.

Genom smarta lösningar över kommungränserna kan utbudet av aktiviteter förbättras så att fler kan delta i det de vill, där de vill.

Projektet är finansierat av ett stort antal av länets kommuner tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting och Stockholmsidrotten.

Projektmedel har också glädjande beviljats av både Vinnova och Allmänna Arvsfonden. Vinnova ger ett projektbidrag till huvudprojektet medan Arvsfonden ger bidrag till en projektutbyggnad för att särskilt arbeta med brukarmedverkan och fokusgrupper bland unga. Genom de externa projektmedlen ställs högre krav och ambitionerna i projektet kan höjas ytterligare. Det nationella intresset för projektet är stort och växande och vi gör allt vi kan för att synas i viktiga nationella sammanhang.

Projektet startade den 1 september 2016 och projektledare är Torbjörn Neiman. Projektet innebär ett utvecklat och professionaliserat stöd till kommunerna och till FSKF och styrelsen i det utvecklingsarbete som FSKF bedriver. Placeringen vid Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting medför dessutom starka synergier i utvecklingen av regionen.

Just nu

Intresset för vad vi gör är stort. Vi har varit i Region Skåne flera gånger och berättat om den regionala metoden för verksamhetsutbyten och under våren  2018 har vi vid flera tillfällen träffat ett antal intresserade även i Västra Götalandsregionen. Vår regionala samverkansmodell var också med på Träffpunkt Idrott i Göteborg med en egen programpunkt den 6 mars 2018.

Sollentuna friidrottshall, länets första större regionala idrottsarena, vann pris i tidningen Sport & Affärer 2017 som årets idrottsanläggning! Motiveringen för priset var inte anläggningen som sådan, även om den är jättefin, utan den regionala modell där flera kommuner delar på kostnaden. Jätteroligt!

Solna och Sundbyberg formaliserar inom kort ett utbyte av elever inom kulturskolan i enlighet med modellen för regionalt utbyte. Det är också en pilotverksamhet. Ett liknande arbete har påbörjats för att bygga en gränslös kulturskola mellan fem kommuner i de nordöstra delarna av länet. Detta innebär att vi prövar vår nya prislista för utbyten inom kulturskolan, se mer om det nedan. Samtal har också påbörjats mellan Nacka och Stockholm om kulturskola över gränserna.

Vi arbetar intensivt med frågan om Karting för unga i länet. Vi tror att denna fråga snart är löst förutsatt att de sista finansieringsbitarna faller på plats.

Rapporten om hur unga rör sig över kommungränser i Stockholms län publicerades i mitten av oktober 2017 och finns att läsa här nedan.

Samtalsprojektet som finansieras av Arvsfonden löper på och samtal med unga pågår för fullt. Samtalsledarna och delprojektledaren har nyligen påbörjat arbetet med sin slutrapport. Ett 20-tal kommuner är nu besökta och ett stort antal unga har deltagit i samtalen.

Projektet är nu inne i andra halvan av 2. Även denna etapp går hittills enligt plan: Ekonomi och avtal för utbyten.

Vi har flera andra regionala pilotverksamheter på ritbordet som vi hoppas kunna förverkliga inom någorlunda snar framtid.

Loggbok

Här kan du följa arbetet med regional samverkan/utveckling i en loggbok som löper ända från år 2009 och framåt. Från bild 11 kan du nästan dag för dag följa vad vi gör i det regionala utvecklingsprojektet som startade i september 2016:
Regional_samverkan_loggbok_komplett

Kriterier och ny logotyp för regionala arenor och verksamheter

På länken i slutet av detta stycke finns de kriterier för regionala arenor och verksamheter som FSKF tagit fram samt en ny R-logotyp. Logotypen kan kommunerna använda om de vill efter att en R-certifiering gjorts av FSKF:s styrelse. Behöver ni logotypen i tryckbart format så hör av er till
180522-KRITERIER-LOGOTYP

Bildpresentation som beskriver projektet

Här nedan finns en presentation av projektet i två format; PPT och PDF.
Tips för nedladdning: Om inte nedladdningen fungerar automatiskt kan du prova att högerklicka (Mac: ctrl-klicka) och ”spara” eller ”spara som”.

Projektbeskrivning som PPT:
PROJEKT-o-FLODEN-AKTUELL

Projektbeskrivning som PDF:
PROJEKT-o-FLODEN-AKTUELL

Rapport från arbetsgruppen ekonomi och avtal med förslag till prislista för utbyten inom kulturskolan

På länken nedan kan du läsa rapporten (PDF) från arbetsgruppen för ekonomi och avtal. Här finns också förslaget till prislista för utbyten inom kulturskolan som nu kommer att börja provas i kommunerna:
Regional_samverkan-avtal-kostnader_AKTUELL

Flödesrapport om hur unga åker i länet. Rapporten är nu klar

Här finns en rapport som PDF. Bildspel med diagrammen finns i presentationen av projektet i stycket ovanför. Flödesrapport 171017

Nyheten:
www.mynewsdesk.com/se/kulturforvaltningen/news/maanga-unga-lever-ett-regionalt-liv-inte-lokalt-268170

Projektplan

Här kan du läsa projektplanen för projektet: projektplan-just_161028

Kontakt

Torbjörn Neiman, utvecklingschef
Tfn 08-123 378 06

 

FSKF arbetar för kommunerna i Stockholms län i samverkan med:

Logotyp SLL

 

 

Logotyp Stockholms idrottsförbund

Projektet stöds av:

Logotyp för Vinnova

 

 

 

arvsfonden-svart-logga