Projektbeskrivning

Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola – ”Rik”

FSKF som samordnare för kultur- och fritidsförvaltningar i ett stort antal av länets kommuner driver ett treårigt utvecklingsprojekt tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting, Stockholmsidrotten och Kulturskolornas organisation.

Genom smarta lösningar över kommungränserna kan utbudet av aktiviteter förbättras så att fler kan delta i det de vill, där de vill.

Projektet är finansierat av ett stort antal av länets kommuner tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting och Stockholmsidrotten.

Projektet har också glädjande haft finansiering från både Vinnova och Allmänna Arvsfonden. Vinnova ger ett projektbidrag till huvudprojektet medan Arvsfonden ger bidrag till en projektutbyggnad för att särskilt arbeta med brukarmedverkan/fokusgrupper bland unga. Genom de externa projektmedlen ställs högre krav och ambitionerna i projektet har kunnat höjas ytterligare.

Projektet startade den 1 september 2016 och projektledare är Torbjörn Neiman. Placeringen vid Kulturförvaltningen, Region Stockholm medför dessutom starka synergier i utvecklingen av regionen.

Just nu

Nu pågår arbetet med en slutrapport för projektet. Projekttiden går ut i början av hösten 2019 och kommer att slutrapporteras vid ett seminarium för chefer och strateger den 13 september 2019.

Solna och Sundbyberg har formaliserat ett utbyte av elever inom kulturskolan i enlighet med modellen för regionalt utbyte. Ett liknande arbete har påbörjats för att bygga en gränslös kulturskola mellan fem kommuner i de norra delarna av länet. Detta innebär att vi nu börjar pröva den nya prislistan för utbyten inom kulturskolan i praktiken, se mer om det nedan. Samtal har också påbörjats mellan Nacka och Stockholm, Södertälje-Gnesta och även i andra kommuner om kulturskola över gränserna.

Vi arbetar med frågan om Karting för unga i länet. Vi tror att denna fråga snart är löst förutsatt att de sista finansieringsbitarna faller på plats.

Intresset för vad vi gör är stort. Projektledaren har varit i Region Skåne flera gånger och berättat om den regionala metoden för verksamhetsutbyten och under 2018 och in i 2019 har vi vid flera tillfällen träffat ett antal intresserade även i Västra Götalandsregionen. 

Sollentuna friidrottshall, länets första större arena som byggdes för att vara regional, vann pris i tidningen Sport & Affärer 2017 som årets idrottsanläggning! Motiveringen för priset var inte anläggningen som sådan, även om den är jättefin, utan den regionala modell där flera kommuner delar på kostnaden!

Rapporten om hur unga rör sig över kommungränser i Stockholms län publicerades i mitten av oktober 2017 och finns att läsa här nedan.

Samtalsprojektet som finansierats av Arvsfonden är nu slut och slutrapporten är levererad. Samtalsledarna och delprojektledaren kommer att berätta om detta för kommunerna och andra intressenter vid det större årliga seminariet för chefer och strateger den 13 september.

Projektet är därmed inne i slutfasen av den sista etappen, etapp 3, och följer tidplanen.

Det finns flera andra regionala pilotverksamheter på ritbordet som förhoppningsvis kan förverkligas inom någorlunda snar framtid.

Slutredovisning av projektet

Projektet kommer att slutredovisas dels vid det större årliga seminariet för chefer och strateger den 13 september och dels vid Stockholmstinget som kommer att hållas den 14 november. När slutrapporten är godkänd kommer den att läggas på denna plats tillsammans med bilagor.

Loggbok

Här kan du följa arbetet med regional samverkan/utveckling i en loggbok som löper ända från år 2009 och framåt. Från bild 11 kan du nästan dag för dag följa vad vi gör i det regionala utvecklingsprojektet som startade i september 2016:
Regional_samverkan_loggbok_komplett

Kriterier och ny logotyp för regionala arenor och verksamheter

På länken i slutet av detta stycke finns de kriterier för regionala arenor och verksamheter som FSKF tagit fram samt en ny R-logotyp. Logotypen kan kommunerna använda om de vill efter att en R-certifiering gjorts av FSKF:s styrelse. Behöver ni logotypen i tryckbart format så hör av er till
180522-KRITERIER-LOGOTYP

Bildpresentation som beskriver projektet

Här nedan finns en presentation av projektet som PDF.
Tips för nedladdning: Om inte nedladdningen fungerar automatiskt kan du prova att högerklicka (Mac: ctrl-klicka) och ”spara” eller ”spara som”.

Projektbeskrivning som PDF:
Bilder-regionprojekt-AKTUELL

Projektbeskrivning som PPT:
Bilder-regionprojektet-AKTUELL

Rapport från arbetsgruppen ekonomi och avtal med förslag till prislista för utbyten inom kulturskolan

På länken nedan kan du läsa rapporten (PDF) från arbetsgruppen för ekonomi och avtal. Här finns också förslaget till prislista för utbyten inom kulturskolan som nu kommer att börja provas i kommunerna:
190401-bilder-PROJEKT-KOSTNADER

Flödesrapport om hur unga åker i länet. Rapporten är nu klar

Här finns en rapport som PDF. Bildspel med diagrammen finns i presentationen av projektet i stycket ovanför. Flödesrapport 171017

Nyheten:
www.mynewsdesk.com/se/kulturforvaltningen/news/maanga-unga-lever-ett-regionalt-liv-inte-lokalt-268170

Projektplan

Här kan du läsa projektplanen för projektet: projektplan-just_161028

Kontakt

Torbjörn Neiman, utvecklingschef
Tfn 08-123 378 06

 

FSKF arbetar för kommunerna i Stockholms län i samverkan med:

Logotyp SLL

 

 

Logotyp Stockholms idrottsförbund

Projektet stöds av:

Logotyp för Vinnova

 

 

 

arvsfonden-svart-logga