Regional idrottskartläggning

Vår utredare Paul Sjöblom är nu i full gång med att sammanställa fakta, idéer och tankar om regional idrottssamverkan. Paul har samlat in fakta via en enkät som gått ut till alla förvaltningschefer samt kommer att få ännu mer ”kött på benen” genom samtal med cheferna som genomförs nu under december. I slutet av januari kommer rapporten att vara klar.