Ledarskap och bemötande – kurs 20702

Kvällen vänder sig till dig som är tränare/idrottsledare, lärare eller fritidsledare som möter barn och ungdomar med särskilda behov. Kursen tar bland annat upp grundläggande kunskap om NPF, ADHD, ADD och Aspbergers syndrom

Även andra intresserade är välkomna!

OBS! Kursen är fulltecknad!

Datum: 11 november 2020
Plats: Folkes, Huddinge kulturhus, Sjödalstorget 1
Tid: 18.00-20.00
Kostnad: 500 kr, inklusive dryck och smörgås (ledare i Huddingföreningar deltar utan kostnad)

Se vidare nedanstående inbjudan:
20702_LedarskapBemötande

 

 

Strategisk idrottskonferens

Fredagen den 9 oktober kl. 09.00-12.00 bjuder FSKF och RF-SISU Stockholm in till en digital konferens med temat hur vi tillsammans kan hantera föreningsärenden som bryter mot kommunala riktlinjer för föreningsstöd samt idrottens värdegrund.

Datum: 9 oktober
Tid: 09.00-12.00
Plats: Digital, genom Microsoft teams
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri
Målgrupp: Förvaltningschefer och med fördel anställda med ansvar för idrott och fritidsfrågor samt handläggare av bidrag.  

Anmälan: Sista anmälningsdag är onsdagen den 7 oktober. Inloggningslänk skickas till anmälda deltagare.

Kontakt: Vid frågor kontakta Peter Ahlström

Varmt välkomna till en spännande förmiddag!
(Mer utförlig presentation kommer inom kort.)

Basföreläsning om intellektuell funktionsnedsättning

Eva Isaksson föreläser om intellektuell funktionsnedsättning, dess innebörd och konsekvenser. Se vidare nedanstående inbjudan.

Datum: tisdagen den 3/11 2020
Plats: Träffpunkt Enebyberg, Eneby torg, Danderyd
Tid: 09.00-12.00
Kostnad: 500 kr för verksamheter inom kommuneer eller med stöd av kommuner inon Storstockholm. Övriga 750 kr. Fika ingår i priset-

Inbjudan 3:e november

 

Aktuella kurser

Studieresa till Sörmlands museum med fokus på kulturmiljö, barnkultur och förmedling. Kurs 20302
OBS Kursen inställd nedanstående datum – nytt datum kommer senare.
Tid: 29/9
Plats:  Sörmlands museum, Nyköping

Se vidare Inbjudan Studieresa Sörmlands museum 29 september!

Barnkonventionen, Corona och kulturen, kurs 20202
Digitalt möte
Tid: Fredagen 16/10 mellan klockan 9.00-11.00

Se FSKF inbjudan 20201016 kulturstrategiskt forum

En kulturskola för framtiden, kurs 20113
Tid: 13/11, 8.30-15.00
Plats: Medeltidsmuséet i Birgittarummet, Strömparterren 3, Stockholm

Kursinbjudan_En_kulturskola_för_framtiden

Studieresa för nätverksansvariga, kurs 20606
är INSTÄLLD pga. rådande pandemi

Protokoll FSKF årsmöte 2020

Den 28/5-20 genomförde FSKF ett något försenat årsmöte. Årsmötet var för första gången i digitalform. Ordförande för mötet var Erik Heribertson. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och valde ledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Protokollet från mötet kan du läsa här:

protokoll årsmöte200528