Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) är en regional samverkansorganisation för kommunala förvaltningar inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt Region Gotland. FSKF bildades 1966.

Föreningens ändamål är att arbeta för regional samverkan inom kultur, idrott och fritid. Genom kurser, konferenser, studiebesök och andra möten medverkar föreningen till kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter.

Läs mer om FSKF


Nyheter

Dokumentation från seminariet om stödformer, 25 augusti

Fredagen den 25/8 hölls ett välbesökt och intressant seminarium om stödformer. Det var ca 40 deltagare från 22 av länets kommuner samt från kulturförvaltningen, landstinget. Vi hade tre föredragande gäster, se nedan. Här bifogas anteckningar från mötet samt de presentationer som gjordes.
Stodformer-2017-08-25-anteckningar
Dragning-Ida-Thomson_170825
Dragning-Lotta-Persson-MUCF_170825
Dragning-Stefan-Axberg-Eskilstuna_170825

Rapport från chefs- och årsmöte 23 mars

FSKF höll chefsmöte, årsmöte och veteranträff i Tyresö torsdagen den 23/3. Styrelsen har förnyats med Niklas Roos af Hjelmsäter som ny ordförande och Marina Högland och Robert Olsson som nya ledamöter. Pernilla Järverot omvaldes och Elisabet Lunde är vald sedan tidigare. Torbjörn Neiman fortsätter också i styrelsearbetet i en föredragande och verkställande roll. Olof Öhman och Staffan Jonsson avtackades högtidligt för sina mångåriga insatser i styrelsen. Du kan läsa handlingarna och protokollen här nedan:
FSKF-arsmote-2017_handlingar
protokoll_arsmöte_170323
Ant_chefsmote_170323
Protokoll_konst-mote_170323