Inställd nätverksträff

Den nätverksträff som skulle ha ägt rum den 3/4 (Kulturstrategiskt fokus, nr 20201) är iställt och nätverket får se fram emot höstens träff.

Inställt: FSKFs årsmöte

Även årsmötet, som var tänkt att hållas den 27/3 är inställt!

Var och när mötet kommer att vara är för närvarande oklart.  Mer information kommer.

Inställda kurser och resor!

På grund av rådande Coronapandemi så ställs nätverksträffen 20301 Offentlig konst och politiska processer i Täby den 17/3 in. Anmälda har informerats. En senare tidpunkt för träffen kommer att meddelas.

Vidare har styrelsen beslutat att även förvaltningschefernas studieresa till Helsingfors i slutet av april ställs in.

Att informera om kultur- och fritidsverksamheter på lättläst svenska: kurs 20703

Kurs 20703
Att göra lättläst information om kultur- och fritidsaktiviteter

Alla invänare har rätt till tillgänglig information om kommunens verksamhet och vi är skyldiga att erbjuda den!
Kursen innehåller följande moment: Lagar och konventioner som styr. Vem är läsaren? Kommunikationskanaler och läsarens förkunskaper påverkar innehållet. Skillnader klarspråk – lättläst svenska. Att skriva lättläst svenska – om innehåll och språk , till exempel struktur, svåra ord, tilltal, passivformer, negationer och förkortningar. Enkel och begriplig form och bild. Kursen varvar teori med praktiska övningar.Ulla Bohman föreläser.

Målgrupp: informatörer, verksamhlletsutvecklare, chefer och andra intresserade inom kultur- och fritidssektorn som gör särskilda satsningar för att nå ut till personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
Tid:  måndagen den 1 juni 2020, mellan klockan 13.00 och 17.00
Plats: Rosenlunds sjukhus, aulan
Kostnad:  900 kr för verksamheter i eller med stöd av kommuner inom Storstockholm. Övriga 1 350 kr. Fika och kursdokumentation ingår.

Ansvariga: Karin Olsson Sandberg, Stockholm Stad,
Ann-Britt Öhrstig, Haninge,
För mer info: Se inbjudan