Nätverksträffar Nätverket för kulturfrågor 2013

Kurs 13200 Nätverksträff – Kultur för äldre

Målgrupp Tjänstemän som jobbar med kultur för äldre.
Tid Tisdag 19 mars 2013.
Plats Värmdö kommun.

För mer information om tider ec kontakta
Lars Ahlin, Södertälje kommun, tel 08-523 034 49, e-post

Kurs 13201 Nätverksträff för konstansvariga

Tema: Hur jobbar vi med konsten?
Anbudsförfarande, tävling och andra frågor kring den offentliga konsten. Allmänt erfarenhetsutbyte. Astrid McCormack, Täby kultur, berättar mer om konstprojekt som drivs i Täby.

Målgrupp Konstansvariga
Tid Tisdag 12 februari kl 09.00-12.00.
Plats Täby kommun, Attundafältet 14, 5 tr eller via Huvudbiblioteket.
Resväg Roslagsbanan till Tibble eller Täby centrum.

För mer information kontakta
Astrid McCormack, Täby kommun, tel 08-55 55 97 44, e-post

Kurs 13202 Nätverksträff för konstansvariga

Tema: Mer information, om tid etc kommer senare.
Målgrupp Konstansvariga
Tid April
Plats Österåker kommun.

Kontaktperson Maria Söderlund, Österåkers kommun,
tel 08-540 814 07, tor-fre, e-post

Kurs 13203 Nätverksträff för konstansvariga

Tema: Mer information, om tid etc kommer senare.
Målgrupp Konstansvariga
Tid Hösten 2013
Plats Vallentuna kommun

För mer info kontakta Anna Sjunnesson, Upplands-Bro kommun,
tel 08-581 696 14, e-post

Kurs 13204 Nätverksträff för konstansvariga

Tema: Mer information, om tid etc kommer senare.
Målgrupp Konstansvariga
Plats Lidingö kommun

För mer info kontakta Anna Sjunnesson, Upplands-Bro kommun,
tel 08-581 696 14, e-post 

FSKF:s nya webbsida är nu aktiverad

Som du kanske märker har FSKF:s webbplats fått ett nytt utseende och nya funktioner. Den nya webbplatsen ska förhoppningsvis kunna ha mer intressant innehåll och samtidigt vara lättare att hålla uppdaterad.

Här på första sidan publiceras alla nyheter. Är du intresserad av något särskilt område kan du välja att bara se den kategorin i rullgardinsmenyn här till vänster, precis under FSKF:s logotyp.

De andra sidorna hittar du i den svarta menyn här ovan, precis under sidans toppbild. Du kan också prova att söka i rutan där till höger efter det du vill läsa mer om.

Hoppas allt ska fungera och att du tycker om den nya webbplatsen.
/Ola Ilstedt, webbtekniker för FSKF

Seminarium om barn och ungas delaktighet

Delaktighet är bra, men vad är poängen?

FSKF inbjuder till ett heldagseminarium om barn och ungas delaktighet.

Under dagen varvas föreläsningar med interaktiva workshops, samtal och gemensam reflektion. Moderator: Teresa Lindholm, utbildare och facilitator från Inter Acta. Nedan presenteras dagens programpunkter. Ett mer detaljerat program kommer att skickas ut före den 9 oktober.

Innehåll:

Delaktighet är bra! Men vad betyder det egentligen?

Idag framhålls vikten av barns delaktighet och inflytande allt mer – men vad betyder det egentligen? Med hjälp av modellen ”delaktighetsspektrum” konkretiserar vi olika innebörder av begreppet delaktighet. Med modellen som utgångspunkt funderar vi även kring vilka former av delaktighet vi själva arbetar med och vad vi skulle vilja utveckla i framtiden? Teresa Lindholm, Inter Acta.

Hur går det till och vad är poängen? 

Barnkulturvetaren Manilla Ernst låter oss ta del av olika exempel på hur barn kan göras delaktiga i barnkulturella projekt. Utifrån de praktiska exemplen och forskning på området diskuteras hur man kan arbeta för att skapa en delaktighet som blir givande både för de barn som deltar och för själva verksamheten. Manilla Ernst, barnkulturvetare, Centrum för barnkulturforskning.

Filosofiska samtal: Ett verktyg för barns inflytande

Under tidigt 70-tal började man på olika håll i världen intressera sig för filosofiska samtal med barn, såväl inom formell utbildning som i öppna frivilliga verksamheter. Liza Haglund inleder med en översikt över barnfilosofins historia och Sveriges roll i ett internationellt sammanhang. Hon driver tesen att filosofiska samtal med barn är ett viktigt verktyg i arbetet med att öka deras inflytande. Hon menar också att vi måste värna barns rätt att slippa tänka själva. Liza Haglund, adjunkt i pedagogik med interkulturell inriktning, Södertörns högskola

En smak av delaktighet

I en interaktiv workshop låter Konstnärsgruppen Berglund oss få smaka på vad delaktighet och medskapande kan innebära. Vi får också veta mer om projektet Skräp!, ett konstärligt forskningsprojekt för barn i åk 4-6 som genomförts i samarbete med Tekniska museet. Hur gick det till och vilka frågor väcktes? Konstnärsgruppen Berglund.

Delaktighet och expertkunskap – hur kan de kombineras?

Med inspiration från dagens olika inslag ger vi oss i kast med frågan om hur barns delaktighet kan kombineras med deltagarnas egen expertkunskap och kraven på kvalitet. Vi ifrågasätter, resonerar och formulerar lösningar. Slutligen inventerar vi även vilka vinsterna med delaktighet kan vara, för barnen och för våra verksamheter. Teresa Lindholm, Inter Acta.