Forskningsrapport om regionala idrottsanläggningar

Här presenteras den färdiga forskningsrapporten om regionala idrottsanläggningar. Paul Sjöblom, forskare vid Stockholms Universitet, har på uppdrag av FSKF och Stockholms Idrottsförbund gjort denna studie. Rapporten är en viktig del av arbetet med regional idrottssamverkan. Rapporten kommer, bland mycket annat, att mer ingående presenteras och diskuteras på den regionala idrottskonferensen i Älvsjö den 12 september. Du kan läsa rapporten här i bifogade PDF.  Forskningsrapport om regionala idrottsanläggningar

Protokoll från FSKF:s årsmöte den 21 mars 2013

Nu är årsmötesprotokollet från den 21 mars justerat. För första gången antog årsmötet en verksamhetsplan. Den gäller för 2013 och 2014. Styrelsen har fått en ny ledamot Pernilla Järveroth från Vallentuna. Torbjörn Neiman går in i sitt andra år som ordförande. Övriga i styrelsen är Olof Öhman, Staffan Jonsson och Berit Svedberg. I protokollet från det konstituerande styrelsemötet som hölls samma dag framgår vilka som är samordnare i de olika nätverken. Det protokollet är redan publicerat. Protokoll_Arsmote_TN_justerat_130322
Protokoll_konst_Styr_130321

Nätverksträffar Nätverket för kulturfrågor 2013

Kurs 13200 Nätverksträff – Kultur för äldre

Målgrupp Tjänstemän som jobbar med kultur för äldre.
Tid Tisdag 19 mars 2013.
Plats Värmdö kommun.

För mer information om tider ec kontakta
Lars Ahlin, Södertälje kommun, tel 08-523 034 49, e-post

Kurs 13201 Nätverksträff för konstansvariga

Tema: Hur jobbar vi med konsten?
Anbudsförfarande, tävling och andra frågor kring den offentliga konsten. Allmänt erfarenhetsutbyte. Astrid McCormack, Täby kultur, berättar mer om konstprojekt som drivs i Täby.

Målgrupp Konstansvariga
Tid Tisdag 12 februari kl 09.00-12.00.
Plats Täby kommun, Attundafältet 14, 5 tr eller via Huvudbiblioteket.
Resväg Roslagsbanan till Tibble eller Täby centrum.

För mer information kontakta
Astrid McCormack, Täby kommun, tel 08-55 55 97 44, e-post

Kurs 13202 Nätverksträff för konstansvariga

Tema: Mer information, om tid etc kommer senare.
Målgrupp Konstansvariga
Tid April
Plats Österåker kommun.

Kontaktperson Maria Söderlund, Österåkers kommun,
tel 08-540 814 07, tor-fre, e-post

Kurs 13203 Nätverksträff för konstansvariga

Tema: Mer information, om tid etc kommer senare.
Målgrupp Konstansvariga
Tid Hösten 2013
Plats Vallentuna kommun

För mer info kontakta Anna Sjunnesson, Upplands-Bro kommun,
tel 08-581 696 14, e-post

Kurs 13204 Nätverksträff för konstansvariga

Tema: Mer information, om tid etc kommer senare.
Målgrupp Konstansvariga
Plats Lidingö kommun

För mer info kontakta Anna Sjunnesson, Upplands-Bro kommun,
tel 08-581 696 14, e-post