Kursprogrammet för 2014 här på hemsidan

FSKF:s kursprogram för 2014 finns nu här på hemsidan. Gå in på ”kurser” och sedan till ”kursprogram” så öppnas en ny rullgardin till höger om den fliken. Där finns alla kurser under respektive avdelning. Den mest aktuella informationen finns under fliken som beskrivs. Vill du ändå ladda ner kursprogrammet som PDF så kan du göra det på sidan ”kurser”.

Debattartikel om e-boklån

FSKF:s debattartikel om e-boklån och förlagens prissättning och hantering av detta publicerades den 5 oktober 2013 i Svenska Dagbladet. Artikeln är underskriven av 26 kulturchefer/kultur- och fritidschefer eller motsvarande. Läs gärna här.  E-boklån debattartikel Publicerad 131005 i SvD

I bifogade länkar kan du se hur artikeln i SvD den 5 oktober såg ut och dessutom förläggarnas svar som publicerades den 8 oktober.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/forlagen-styr-lan-av-e-bocker_8584272.svd

www.svd.se/opinion/brannpunkt/biblioteken-maste-gora-sin-hemlaxa_8594592.svd

 

Den regionala idrottskonferensen den 12 september 2013 – anteckningar och uppdrag

Den 12 september genomförde vi tillsammans med Stockholms Idrottsförbund konferensen – Sveriges mest samverkande idrottsregion. Fokus idrottens rum och miljöer. Konferensen blev mycket välbesökt och lyckad. Vi upplever att vi nu har byggt en stabil plattform med ett starkt mandat för det fortsatta arbetet med regional idrottssamverkan. I bifogade anteckningar kan du läsa om vad som sades under konferensen och vilka uppdrag vi har fått med oss.  Regional idrottskonferens 2013-09-12 Dokumentation 

Nytt nätverk! Nätverket för musik- och kulturskolechefer

Efter förfrågan och kontakt under vintern 2012-2013 har ett nytt nätverk bildats och knutits till FSKF. Det är nätverket för musik- och kulturskolechefer som samordnas av Marion Hauge-Lindberg, kulturskolechef i Stockholm. Styrelsen beslutade om detta i april 2013.

Vi i styrelsen är mycket glada för tillskottet och önskar alla deltagarna i det nya nätverket varmt välkomna i FSKF!