Styrelsen

Ordförande

Niklas_171109

Ordförande
Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef i Sollentuna kommun

Vice ordförande

Robert Olsson
Kulturdirektör i Stockholms Stad

Kassör

Marina Högland
Idrottsdirektör i Stockholms Stad

Sekreterare

Elisabet Lunde
Nämndansvarig i Ekerö kommun

Ledamot


Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör i Järfälla kommun

Pernilla leder också nätverket för kulturchefer

Föredragande

Torbjörn Neiman
Utvecklingschef med placering vid kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting
Tfn 08-123 378 06


Torbjörn leder ett treårigt utvecklingsprojekt inom idrott och kultur för kommunerna i Stockholms län tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting. Torbjörn är också verkställande, föredragande och adjungerad i FSKF:s styrelse.

 

Adjungerade – nätverkssamordnare

Nätverket för idrottschefer
Maria Lindeberg
Kultur- och fritidschef i Haninge kommun

Nätverket för funktionshinderfrågor
Annica Dahlborn
Idrottskonsulent i Järfälla kommun

Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
Adam Persson
Fritidschef i Norrtälje kommun

Chefsnätverket för barns och ungas fritid
Stefan Lindström
Enhetschef i Stockholms Stad

Nätverket för kulturfrågor
Ingela Hermansson
Curator och verksamhetsledare för Konsthall Märsta i Sigtuna kommun


Nätverket för kulturskolechefer
Marion Hauge-Lindberg
Kulturskolechef i Stockholms stad

Nätverket för bibliotekschefer
Heli Renman
Bibliotekschef i Täby kommun

Nätverket för kvalitet och styrning
Emelie Joachimsson
Administrativ chef för kultur och fritid i Sollentuna kommun

Utanför styrelsen

Valberedning
Erik Heribertson, kultur- och fritidschef i Täby kommun,
Rolf Johanson, kultur- och fritidschef i Salems kommun,

Revisorer
Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör i Nacka kommun,
Maria Lindeberg, kultur- och fritidschef i Haninge kommun,


Senioransvarig inom FSKF

Björn Alkeby,