Styrelsen

Ordförande

Niklas_171109

Ordförande
Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef i Sollentuna kommun

Vice ordförande

Marina Högland
Idrottsdirektör i Stockholms Stad

Kassör

Robert Olsson
Kulturdirektör i Stockholms Stad

Sekreterare

Elisabet Lunde
Nämndansvarig i Ekerö kommun

Ledamot


Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör i Järfälla kommun

Pernilla leder också nätverket för kulturchefer

Adjungerade – nätverkssamordnare

Nätverket för idrottschefer
Maria Lindeberg
Kultur- och fritidschef i Haninge kommun

 

Nätverket för funktionshinderfrågor
Iréne Cederborg
Handläggare i funktionshinderfrågor i Botkyrka kommun

 

Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
Linda Örneblad
Idrottschef i Huddinge kommun

 

Nätverket för kulturfrågor
Ingela Hermansson
Curator och verksamhetsledare för Konsthall Märsta i Sigtuna kommun

 

Nätverket för kulturskolechefer
Jelena Veljkovic
Kulturskolechef i Stockholms stad


Nätverket för bibliotekschefer
Vakant


Nätverket för kvalitet och styrning

Emelie Joachimsson
Verksamhetscontroller för kultur och fritid i Sollentuna kommun

Utanför styrelsen

Valberedning
Petri Peltonen, kultur- och fritidschef i Vallentuna kommun

Rolf Johanson, kultur- och fritidschef i Salems kommun,

Revisorer
Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör i Nacka kommun,
Johan Malmgren, kultur- och fritidschef i Sundbyberg,


Senioransvarig inom FSKF

Björn Alkeby,