Nätverket för idrottschefer

Nätverket för idrottschefer vänder sig till förvaltningschefer eller motsvarande med ansvar för idrott i Stockholms läns kommuner och Region Gotland. I gruppen ingår också Stockholms Idrottsförbund.

Syftet är att genom förbättrad samverkan öka tillgängligheten och utbudet av idrott för alla invånare i Stockholms län för att öka fysisk aktivitet och stimulera till sunda idrottsvanor.

Arbetsgruppen för idrottschefer, där även Stockholmsidrotten är representerad, träffas regelbundet under året och arbetar med regionala utvecklingsfrågor inom idrott. Denna grupp är också referensgrupp inom idrott för det regionala utvecklingsprojektet som leds av Torbjörn Neiman.

Uppdragsbeskrivning: Uppdragsbeskrivning idrottschefer

Kontakt

Maria Lindeberg
Kultur- och fritidschef i Haninge

NÄTVERKETS EGNA INLÄGG

Läs nätverkets inlägg (både aktuella och historiska) här.