Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar

Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar vänder sig till chefer och ansvariga för idrotts- och friluftsanläggningar i Stockholms läns kommuner och Region Gotland.

Nätverket genomför regelbundet träffar och seminarier för att diskutera gemensamma verksamhetsfrågor samt utbyta erfarenheter.

Nätverket ska
• ta till vara och sprida den kunskap och tradition som finns samlad i gruppen
• genomföra kursverksamhet som är särskilt riktad till målgruppen
• föra dialog med förbund, leverantörer, med flera

Uppdragsbeskrivning: Uppdragsbeskrivning idrotts- och friluftsanläggningar

Kontakt

Linda Örneblad
Chef, idrott och anläggningar, Huddinge

 

NÄTVERKETS EGNA INLÄGG

Läs nätverkets inlägg (både aktuella och historiska) här.