Nätverket för funktionshindersfrågor

Nätverket för funktionshindersfrågor vänder sig till personer som arbetar med funktionshindersfrågor inom kultur- och fritidsförvaltningarna eller motsvarande i Stockholms läns kommuner och Region Gotland.

Nätverket anordnar regelbundet kurser och utbildningar för personer som arbetar med fritid för personer med funktionsnedsättning och fungerar som ett kontaktnät för fritids- och handikappkonsulenter i Stockholms län.

Uppdragsbeskrivning: Uppdragsbeskrivning_Funktionshinderfragor

Kontakt

Annica Dahlborn
Idrottskonsulent i Järfälla
Tfn 08 580 281 98

 

Här hittar du minnesanteckningar från nätverkets möten 2015-2018:
Minnesanteckningar FSKF 150213
Minnesanteckningar FSKF 150421
Minnesanteckningar FSKF 150605
Minnesanteckningar FSKF 150826
Minnesanteckningar FSKF 151023

Minnesanteckningar FSKF 160129
Minnesanteckningar FSKF 160316
Minnesanteckningar FSKF 160526
Minnesanteckningar FSKF 160831

Minnesanteckningar FSKF 170126
Minnesanteckningar FSKF 170315
Minnesanteckningar FSKF 170531
Minnesanteckningar FSKF 170830
Minnesanteckningar FSKF 171108

Minnesanteckningar FSKF 180126
Minnesanteckningar FSKF 180315
Minnesanteckningar FSKF 180530
Minnesanteckningar FSKF 180830
Minnesanteckningar FSKF 181109

NÄTVERKETS EGNA INLÄGG

Läs nätverkets inlägg (både aktuella och historiska) här.