Nätverket för funktionsrättsfrågor

Nätverket för funktionsrättsfrågor vänder sig till personer som arbetar med funktionsrättsfrågor inom kultur- och fritidsförvaltningarna eller motsvarande i Stockholms läns kommuner och Region Gotland.

Nätverket anordnar regelbundet kurser och utbildningar för personer som arbetar med fritid för personer med funktionsnedsättning och fungerar som ett kontaktnät för fritids- och handikappkonsulenter i Stockholms län.

Uppdragsbeskrivning – funktionsrättsfrågor 2020

 

Kontakt

Iréne Cederborg
Handläggare i funktionshinderfrågor i Botkyrka kommun
Tfn 0734-218570

 

Här hittar du minnesanteckningar från nätverkets möten 2015-2018:
Minnesanteckningar FSKF 150213
Minnesanteckningar FSKF 150421
Minnesanteckningar FSKF 150605
Minnesanteckningar FSKF 150826
Minnesanteckningar FSKF 151023

Minnesanteckningar FSKF 160129
Minnesanteckningar FSKF 160316
Minnesanteckningar FSKF 160526
Minnesanteckningar FSKF 160831

Minnesanteckningar FSKF 170126
Minnesanteckningar FSKF 170315
Minnesanteckningar FSKF 170531
Minnesanteckningar FSKF 170830
Minnesanteckningar FSKF 171108

Minnesanteckningar FSKF 180126
Minnesanteckningar FSKF 180315
Minnesanteckningar FSKF 180530
Minnesanteckningar FSKF 180830
Minnesanteckningar FSKF 181109

Minnesanteckningar FSKF 190123
Minnesanteckningar FSKF 190523
Minnesanteckningar FSKF 190828
Minnesanteckningar FSKF 191108

NÄTVERKETS EGNA INLÄGG

Läs nätverkets inlägg (både aktuella och historiska) här.