Nätverket för förvaltningschefer

Nätverket för förvaltningschefer vänder sig till förvaltningschefer eller motsvarande för kultur- och fritid i Stockholms läns kommuner och Region Gotland.

Nätverket genomför regelbundet träffar, seminarier och studieresor för att diskutera gemensamma verksamhetsfrågor av strategisk, övergripande art samt för att utbyta kunskaper.

Kontakt

Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef i Täby kommun och ordförande i FSKF

NÄTVERKETS EGNA INLÄGG

Läs nätverkets inlägg (både aktuella och historiska) här.