Nätverket för kvalitet och styrning

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret.

Nätverket deltar under 2019 i kulturchefernas träffar.