Nätverket för kulturfrågor

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret om det inte fyllts i automatiskt via länken.

OBS referensnummer för fakturan. Var noga med referensnumret för fakturan i anmälan. FSKF får många fakturor i retur från kommunerna på grund av felaktiga referensnummer.

Kurs nr 20301

Seminarium – Barnkultur

Föreläsning på aktuellt tema inom barnkulturområdet. Mer info kommer inom kort.
Datum:
10 mars
Tid: 13-15.30
Plats: Ej klart

 

Kurs nr 20302

Studieresa till Gotland med FSKF

Eventuellt även en programpunkt på Museernas Vårmöte. Ej klart ännu. Hur kan man samverka i en region om kulturmiljö och konst?

Datum: 27-29 april
Plats:  Visby, Gotland

 

Kurs nr 20303

Nätverksträff – Offentlig konst

Vi besöker Botkyrka Konsthall som flyttat in i nya lokaler i Fittja. Vi får en visning av aktuell utställning och får höra mer om verksamheten.

Datum: 3 september
Tid: 13-16
Plats: Botkyrka konsthall

 

Kurs nr 20304

Digitala lösningar för kultur

Föreläsning och workshop om olika typer av digitala lösningar för att tillgängliggöra kultur. Vi hör mer om lyckade exempel och nätverkar kring gemensamma frågor och lösningar.

Datum: 11 november
Tid: 9-12
Plats: Ej klart