Nätverket för kulturfrågor

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret.

Kurs nr 19301

Nätverksträff – Besök på KKV:  Konstnärernas Kollektivverkstad i Farsta

Sommaren 2018 flyttade Konstnärernas kollektivverkstad från Nacka till Farsta. KKV har alltsedan starten varit en unik resurs för regionens yrkesverksamma konstnärer där flera kända offentliga konstverk blivit till. Vi får en rundvandring i hela produktionshuset av verksamhetsledaren Johan Wingestad och besöker sedan monumentalverkstaden där en av konstnärerna möter upp och berättar om ett pågående verk.

Målgrupp: Kultursekreterare, konstsekreterare, tjänstemän som arbetar med inköp eller förmedling av offentlig konst.
Tid och plats: 21 februari kl 9-12
Kostnad: Kostnadsfritt
För mer info: Rebecka Walan, Stockholms läns museum,

 

Kurs nr 19302

Seminarium – Scenkonst för små barn –vad, varför och hur?

De senaste åren har teaterproduktioner med målgruppen riktigt småbarn ökat och många kommuner köper in föreställningar till sina scener. Hur ska man tänka kring denna genre och når vi målgruppen små barn och föräldrar på ett bra sätt? Vad är bra teater för riktigt små barn?

Målgrupp: kultursekreterare, tjänstemän som arbetar med inköp och planering av barnkulturprogram, scenkonst, teater
Tid och plats: 20 mars kl 9-12, Vallentuna Kulturhus
Kostnad: kostnadsfritt
För mer info: Ingela Hermansson, Sigtuna kommun, 

 

Kurs nr 19304

Seminarium: Monumentens återkomst

Vem hade trott att monumenten skulle komma tillbaka? För  hur ska man annars benämna hur de minnesmärken och -platser som sett dagens ljus de senaste 20-30 åren, i Sverige såväl som i vår omvärld? Ibland är de spektakulära, och blir föremål för debatt. Hur är könsfördelningen för de monumentala verken, går uppdragen främst till män? Välkommen på föreläsning med Emilie Karlsmo, lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet, därefter diskussioner i grupper och workshop.

Målgrupp: Konstansvariga, tjänstemän som arbetar med inköp och förvaltning av offentlig konst, kulturchefer, stadsutvecklare, kulturstrateger m fl
Tid och plats: Tisdagen 17 september kl 9-12, lokal i Stockholm
Kostnad: 300 kr inklusive fika
För mer info: Mikael Falk, Järfälla kommun, 

 

Kurs nr 19305

Studiebesök Nacka – Konsten att skapa stad

Vi besöker Nacka kommun och får höra mer om fleråriga projektet Konsten att skapa stad och hur de kopplat samman stadsutveckling och offentlig konst på ett nytt sätt. Stadskreatören Fredrika Friberg visar och berättar om sitt arbete. Vi får även se ett urval av de senast tillkomna konstnärliga gestaltningarna i offentlig miljö.

Målgrupp: Konstansvariga, tjänstemän som arbetar med inköp och förvaltning av offentlig konst, kulturchefer, stadsutvecklare, kulturstrateger m fl
Tid och plats: 9 oktober kl 9-12, Nacka
Kostnad: Kostnadsfritt
För mer info: Ingela Hermansson, Intendent Konst, Sigtuna kommun,