Nätverket för kulturchefer

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan
ange det femsiffriga kursnumret.

 

Kurs nr 19201

Nätverksträff – Tema ”Kulturstrategi, i kommunerna”

Tid och plats: fredag den 8/3 kl. 8.30-12 i Huset på Höjden, Järfälla
Kostnad: ingen kostnad
Målgrupp: kulturchef eller annan representant för kommunens kulturfrågor, tillsammans med nätverket för kvalitet och styrning
För mer info:

 

Kurs nr 19202

Nätverksträff – Tema ”Produktionscentrum/platser”

Tid och plats: fredag den 10/5 kl. 8.30-13, med enklare lunch, på Värmdö
Målgrupp: kulturchefer och representanter för kommunen, strateger m fl.
Kostnad: ingen kostnad
För mer info:

 

Kurs nr 19203

Nätverksträff – Tema ”Lokalsamverkan för ökad tillgänglighet till Kulturens lokaler.”

Tid och plats: fredag den 4/10 kl. 8.30-12 på Fittja bibliotek, Botkyrka
Kostnad: ingen kostnad
Målgrupp: kulturchef eller annan representant för kommunens kulturfrågor
För mer info:

 

Kurs nr 19204

Seminarium – Tema ”Mäta kvalitet och upplevelse”

Tid och plats: fredag den 22/11 kl 8.30-12, plats meddelas senare.
Målgrupp: Bredare inbjudan samt, kulturchef eller annan representant för kommunens kulturfrågor, tillsammans med nätverket för kvalitet och styrning
För mer info: