Nätverket för kulturchefer

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret om det inte fyllts i automatiskt via länken.

OBS referensnummer för fakturan. Var noga med referensnumret för fakturan i anmälan. FSKF får många fakturor i retur från kommunerna på grund av felaktiga referensnummer.

 

Kurs nr 20201

Nätverksträff – kulturstrategiskt fokus

Tid och plats: fredag den 3/4 kl. 8.30-12
Kostnad: Ingen kostnad
Målgrupp: Kulturchefer eller motsvarande i kommunerna
För mer info: 

 

Kurs nr 20202

Nätverksträff – kulturstrategiskt fokus

Tid och plats: fredag den 16/10 kl. 8.30-12
Målgrupp: Kulturchefer eller motsvarande i kommunerna
Kostnad: Ingen kostnad
För mer info: