Nätverket för idrottschefer

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret om det inte fyllts i automatiskt via länken.

OBS referensnummer för fakturan. Var noga med referensnumret för fakturan i anmälan. FSKF får många fakturor i retur från kommunerna på grund av felaktiga referensnummer.

 

Kurs nr 20101

Strategiskt idrottsseminarium

Målgrupp: förvaltningschefer med idrottsansvar, idrottschefer, strateger, specialister eller motsvarande
Tid och plats: september. Vi återkommer inom kort med exakt tid
Kostnad: Kommer senare
För mer info: Maria Lindeberg, Haninge  

 

Förutom detta träffas arbetsgruppen för regional idrottssamverkan regelbundet under året.