Nätverket för idrottschefer

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret.

Kurs nr 19101

Strategiska utvecklingsfrågor inom idrott för kommunerna och regionen – Seminarium tillsammans med Stockholmsidrotten

Vi återkommer med ett mer exakt program. Aktuella frågor är:
– Arbete med att öka graden av aktivitet bland grupper som är mindre aktiva.
– Anläggningstillgång och nyckeltal för en storstadsregion.
– Regionala utvecklingsprojektet. Slutrapport.

Målgrupp: förvaltningschefer med idrottsansvar och idrottschefer eller motsvarande
Tid och plats: fredag den 13/9 kl. 08:30-14:00 inklusive fika och lunch. Piperska Muren, Stockholm
Kostnad: 500 kr inklusive fika och lunch
För mer info: Maria Lindeberg

 

Förutom detta träffas arbetsgruppen för regional idrottssamverkan regelbundet under året.