Nätverket för idrottschefer

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret.

Kurs nr 19101

Vi håller på att arbeta med programmet, men här kommer några smakprov. Ett färdigt program sänds ut senast i slutet av maj och läggs ut på hemsidan.

Vi får en slutredovisning av och en workshop kring det spännande samtalsprojektet som ägs av FSKF och som finansierats av Arvsfonden. Samtalsprojektet är kopplat till det regionala utvecklingsprojektet för att bygga på det med kunskap ”underifrån”. De tre duktiga samtalsledarna och delprojektledaren kommer och visar vad de har gjort under de två senaste åren. Vi vågar utlova ett spännande pass.

Slutredovisning av Regional idrott och regional kulturskola (RIK). Vi fokuserar idag på idrottsdelen. Projektet slutar nu efter tre år. Projektet har både utvecklat metoder och förändrat tänkesätt. Torbjörn Neiman föredrar.

Aktuellt från Stockholmsidrotten.

Fler punkter utlovas

Målgrupp: förvaltningschefer med idrottsansvar, idrottschefer, stateger, specialister eller motsvarande
Tid och plats: fredag den 13/9 kl. 08:30-14:00 inklusive fika och lunch. Piperska Muren, Stockholm
Kostnad: 500 kr inklusive fika och lunch
För mer info: Maria Lindeberg

 

Förutom detta träffas arbetsgruppen för regional idrottssamverkan regelbundet under året.