Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret om det inte fyllts i automatiskt via länken.

OBS referensnummer för fakturan. Var noga med referensnumret för fakturan i anmälan. FSKF får många fakturor i retur från kommunerna på grund av felaktiga referensnummer.

 

 Kurs nr 20601

Säkerhet och utrustning vid arbete med sjöisar

Säkerhet, isars bildning, tillväxt och försämring med mera. Diskussion kring plogning och nyttjande av sjöisbanor.
Tid och plats: 10 januari 2020 kl. 09:00-13:00
Kostnad: 900 kr inklusive fika och lunch
För mer info: Mats Grufman,

 

Kurs nr 20602

Skidspår

Utbildning och erfarenhetsutbyte kring tillverkning och skötsel av skidspår.

Målgrupp: Personal som arbetare med skidspår
Tid och plats: Februari 2020
Kostnad: meddelas i inbjudan
För mer info: Linda Örneblad, , 08-535 317 30
Jenny Holmberg,

 

Kurs nr 20603

Studieresa och erfarenhetsutbyte – konferens med fokus på bokning och föreningsfrågor

Målgrupp: Personal som arbetare med bokning- och föreningsbidragsfrågor.
Tid och plats: under hösten
Kostnad: 6 500 kr
För mer info:  och
Kursinbjudan:
kommer senare

 

 

Kurs nr 20604

Studieresa för inom- och utomhuspersonal

Studiebesök och erfarenhetsutbyte, konferens med fokus på drift- och underhållsfrågor kring inom- och utomhusanläggningar

Målgrupp: Personal vid idrotts- och fritidsanläggningar.
Tid och plats: April 2020
Kostnad: meddelas i inbjudan
För mer info: Tommy Brissman,
Mikael Eljenmyr, 

 

Kurs nr 20605

Studiebesök och erfarenhetsutbyte, bad- och simhallschefer

Studiebesök och erfarenhetsutbyte, konferens med fokus på nätverkande, aktuella frågor samt övergripande frågor kring drift av simhallar.

Målgrupp: Bad- och simhallschefer
Tid och plats: Maj 2020
Kostnad: meddelas i inbjudan
För mer info: Pekka Widergren, , 08-591 260 18

 

Kurs nr 20606

Kursen är INSTÄLLD pga rådande pandemi
Studieresa för nätverksansvariga

Studiebesök och erfarenhetsutbyte, konferens med fokus nätverkande och övergripande frågor för anläggande och drift av idrotts- och friluftsanläggningar

Målgrupp: nätverksansvariga i nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
Tid och plats: september 2020
Kostnad: meddelas i inbjudan
För mer info: Linda Örneblad, , 08-535 317 30

 

Kurs nr 20607

Erfarenhetsutbyte för ismakare

Diskussionstillfälle och nätverkande för vaktmästare och fastighetstekniker i Stockholms län.

Målgrupp: Anläggningspersonal vid isanläggningar.
Tid och plats: November 2020, Norrtälje
Kostnad: meddelas i inbjudan.
För mer info: Patrik Nydahl, , 0176-284292

 

Kurs nr 20608

Ordinarie nätverksträff

Målgrupp: nätverksansvariga i nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
Tid och plats: 13 februari 2020, Nacka
För mer info: Linda Örneblad, , 08-535 317 30

 

Kurs nr 20609

Ordinarie nätverksträff

Målgrupp: nätverksansvariga i nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
Tid och plats: 14 maj 2020, Täby
För mer info: Linda Örneblad, , 08-535 317 30

 

Kurs nr 20610

Ordinarie nätverksträff

Målgrupp: nätverksansvariga i nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
Tid och plats: 19 november 2020, Sundbyberg
För mer info: Linda Örneblad, , 08-535 317 30