Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret.

 

Kurs nr 19601

Säkerhet och utrustning vid arbete med sjöisar

Säkerhet, isars bildning, tillväxt och försämring med mera. Diskussion kring plogning och nyttjande av sjöisbanor.

Tid och plats: Torsdag 10 januari, kl. 08:30-13:00 i Midgårdsbadet i Märsta
Kostnad: 900 kr inklusive morgonfika och lunch
För mer info: Mats Grufman,

 

Kurs nr 19602

Skidspår

Utbildning och erfarenhetsutbyte kring tillverkning och skötsel av skidspår.

Målgrupp: Personal som arbetare med skidspår
Tid och plats: Februari 2019
Kostnad: Meddelas i inbjudan
För mer info: Linda Örneblad, , 08-535 317 30 och Jenny Holmberg,

 

Kurs nr 19603

Studieresa för boknings- och administrativ personal

Studieresa till Umeå och erfarenhetsutbyte med fokus på boknings- och föreningsbidragsfrågor.

Målgrupp: Personal som arbetare med boknings- och föreningsbidragsfrågor
Tid och plats: 14-16 maj
Kostnad: 5 500 kr
För mer info: Lars Björketun, , 08-581 690 87 och Annica Dahlborn,

 

Kurs nr 19604

Studieresa för inom- och utomhuspersonal

Studiebesök och erfarenhetsutbyte, konferens med fokus på drift- och underhållsfrågor kring inom- och utomhusanläggningar

Målgrupp: Personal vid idrotts- och fritidsanläggningar.
Tid och plats: April 2019
Kostnad: Meddelas i inbjudan
För mer info: Tommy Brissman, ">Mikael Eljenmyr, 

 

Kurs nr 19605

Studiebesök och erfarenhetsutbyte, bad- och simhallschefer

Studiebesök och erfarenhetsutbyte, konferens med fokus på nätverkande, aktuella frågor samt övergripande frågor kring drift av simhallar.

Målgrupp: Bad- och simhallschefer
Tid och plats: Maj 2019
Kostnad: Meddelas i inbjudan
För mer info: Pekka Widergren, , 08-591 260 18

 

Kurs nr 19606

Studieresa för nätverksansvariga

Studiebesök och erfarenhetsutbyte, konferens med fokus nätverkande och övergripande frågor för anläggande och drift av idrotts- och friluftsanläggningar

Målgrupp: nätverksansvariga i nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
Tid och plats: 11-13 september 2019
Kostnad: Meddelas i inbjudan
För mer info: Adam Persson, , 0176-71 229

 

Kurs nr 19607

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i friluftsanläggningar

Vi besöker en friluftsanläggning och tittar på flera aspekter av tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar. Deltagarna får också själva prova köra rullstol och gå med ögonbindel.

Målgrupp: Friluftsanläggningspersonal, övrig anläggningspersonal, friskvårdspersonal, fritidsledare och andra intresserade.
Tid och plats: September 2019
Kostnad: 500 kr för verksamheter inom kommuner eller med stöd av kommuner inom Storstockholm
För mer info: Malin Bernt, , 08-508 02 509

 

Kurs nr 19608

Erfarenhetsutbyte för ismakare

Diskussionstillfälle och nätverkande för vaktmästare och fastighetstekniker i Stockholms län.

Målgrupp: Anläggningspersonal vid isanläggningar.
Tid och plats: Maj 2019, Norrtälje
Kostnad: meddelas i inbjudan.
För mer info: Patrik Nydahl, , 0176-28 42 92

Kurs nr 19609

Ordinarie nätverksträff

Målgrupp: nätverksansvariga i nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
Tid och plats: 14 februari 2019, Danderyd
För mer info: Adam Persson, , 0176-71229

 

Kurs nr 19610

Ordinarie nätverksträff

Målgrupp: nätverksansvariga i nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
Tid och plats: 16 maj 2019, Stockholm
För mer info: Adam Persson, , 0176-71229

 

Kurs nr 19611

Ordinarie nätverksträff

Målgrupp: nätverksansvariga i nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
Tid och plats: 21 november 2019, Österåker
För mer info: Adam Persson, , 0176-71229