Nätverket för funktionshinderfrågor

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret.

 

Kurs 19709

Basföreläsning – Intellektuell funktionsnedsättning

Grundläggande teori, tips och metoder för att kunna ta emot personer med denna funktionsnedsättning i kultur- och fritidsverksamhet.
Föreläsare är Eva Isaksson från VIDA.

Målgrupp: Personal eller ledare på olika kultur och fritidsarenor, fritidsledare, föreningsledare, kontaktpersoner, kursledare, bibliotekarier, musikskolelärare, sim- och sporthallspersonal och andra intresserade.
Tid: Måndag 20 maj kl. 9.00-12.00
Plats: Grindtorpskyrkan i Täby
Kostnad: 500 kr, inklusive fika (750 kr för organisationer utanför Storstockholm och de vi kommuner stöttar)
För mer info: Ann Epstein,
För mer info: se inbjudan

 

Kurs 19702

Basföreläsning – NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Med focus på ledarskap idrott och NPF diagnoserna. Hur kan du möta ungdomar så att de känner sig välkomna i ett lag eller andra tränings sammanhang.

Målgrupp: Fritidsledare, föreningsledare, sim- och sporthallspersonal och andra intresserade.
Tid: Onsdag 3 april kl. 18:00-21:00
Plats: Huddingehallens mötesrum, Gymnasievägen 3, Huddinge
Kostnad: Kostnadsfritt men anmälan krävs. Ingen debitering sker
Ansvarig: Eliz Lindström, Huddinge,
För mer info: se inbjudan

 

Kurs 19703

Basföreläsning – Autism

Föreläsningen fokuserar på teori och ett pedagogiskt arbetssätt med inriktning mot fritid och sociala färdigheter. Du får tips och metoder för att kunna ta emot personer med denna funktionsnedsättning i kultur- och fritidsverksamhet. Föreläsare är Jill Carlberg Faulkner

Målgrupp: fritidsledare, föreningsledare, kontaktpersoner, kursledare, bibliotekarier, musikskolelärare, sim- och sporthallspersonal och andra intresserade
Tid: 16 oktober
Plats: Meddelas på inbjudan
Kostnad: 500 kr
Ansvar: Malin Bernt Rinkeby-Kista, och Anne Maddock Sollentuna kommun,
För mer info: Se inbjudan

 

Kurs 19704

Basföreläsning – att arbeta och bemöta personer med funktionsnedsättning i din vardag vid anläggningen

Kursen samordnas mellan nätverket för idrotts-och friluftsanläggningar och nätverket för funktionshindersfrågor. Övergripande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och bemötande. Grundläggande tips och inspiration för att ta emot målgruppen. Ingår praktiska övningar i bland annat rullstol. Avslutande reflektion om hur din vardag ser ut på just din arbetsplats.

Målgrupp: Medarbetare i och på anläggningar, bibliotek, fritidsgårdar m m
Tid: Onsdag 24 april kl. 13-16
Plats: Huddingehallen, Gymnasievägen 2, Huddinge.
Kostnad: 500 kr
Ansvariga: Karin Olsson Sandberg, Stockholm Stad, Malin Bernt Rinkeby-Kista stadsdel, och Idrottsplatsnätverket Adam Persson
För mer info: se inbjudan

 

Kurs 19706

INSTÄLLD! För få anmälda
Nätutmaningen. En interaktiv föreställning där DU är med och påverkar

”Det verkade som en kul grej från början. Det var ju bara på skoj liksom… Och jag trodde att bara mina kompisar skulle se. Eller att man kan ta bort den om man ångrar sig. Men nu ligger den där. Först blev jag jätteglad när den fick många likes. Men sen började folk dela. Och då ångrade jag mig liksom”.

En interaktiv föreställning om hur vi vuxna tar oss an utmaningarna med barn och ungdomars förhållande till nätet. Hur skapar vi förtroende? Förbud eller inte förbud? Är ”gå ut och lek med kottar” ett realistiskt alternativ? Eftersom föreställningen är interaktiv vet skådespelarna bara hur det börjar, hur det slutar bestämmer ni! Skådespelarna spelar början av föreställningen, sedan får publiken (tryggt sittandes på sina platser) hjälpa karaktärerna att komma vidare i handlingen.

Målgrupp: fritidsgårdspersonal, skolpersonal, lärare, assistenter, boendestödjare, personal på daglig verksamhet, personal på gruppboenden, socialtjänstens personal, anhörigkonsulenter

 

Kurs 19707

Sexualitet och funktionsnedsättning

Föreläsningen är en introduktion till hur man kan arbeta med frågor om sexualitet och hur till exempel fritidsledare av olika slag kan ta sig an dem. Föreläsningen kommer att handla om målgruppens rättigheter kring sexuell hälsa, professionella värderingar och förhållningssätt samt förslag på arbetssätt.

Ellinor Isfors är leg psykolog och sexualupplysare med erfarenhet bland annat från RFSU och Habilitering och Hälsas enhet UNG. Ellinor är en van föreläsare med stor erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar och sexuell hälsa.

Målgrupp: Personal eller ledare på olika kultur och fritidsarenor, fritidsledare, föreningsledare, kontaktpersoner, kursledare, bibliotekarier, kulturskolelärare, sim- och sporthallspersonal och andra intresserade
Tid: Måndag 13 maj kl. 9.00-12.00
Plats: Lyktgränd 2-4, Täby centrum
Kostnad: 500 kr
Ansvariga: Bengt Lilljeqvist Täby kommun, och Ida-Maria Hallberg Vallentuna kommun, i samverkan med NEFA
Mer info: se inbjudan

 

Kurs 19710

Nätverksplaneringsdag

Parasport Stockholms rapport – Idrott för alla projektet Huddinge-Botkyrka och diskussion om konkreta lösningar

Målgrupp: Nätverket för funktionshindersfrågor
Tid:
Plats:
Kostnad:
Ansvariga:
Mer info: se inbjudan

Korta kvällsföreläsningar om olika funktionsnedsättningar och teman.

Tips! Attentions kurs ”Idrott för alla!!

 Målgrupp: Ideella föreningsledare och andra intresserade.
Tid: Olika tidpunkter under 2019.
Norr: Upplands bro, Upplands Väsby, Sollentuna, Järfälla
Norr: Täby, Vallentuna, Danderyd, Österåker
Söder:

 

Övrigt

FOMS rikskonferens
Tid:  20-22 mars
Plats: Stockholm
www.foms.se

 

Nordiskt nätverksmöte
Tid:
2019
Plats: Finland

 

Fritidsmässan minfritid.nu

Fritidsmässa för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Prova på-aktiviteter, utställare, artister och mycket annat.

Tid: 13 september 2019
Plats: Tyresö
www.minfritid.nu