Nätverket för funktionshinderfrågor

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret om det inte fyllts i automatiskt via länken.

OBS referensnummer för fakturan. Var noga med referensnumret för fakturan i anmälan. FSKF får många fakturor i retur från kommunerna på grund av felaktiga referensnummer.

 

Kurs 20701

Basföreläsning – Intellektuell funktionsnedsättning

Grundläggande teori, tips och metoder för att kunna ta emot personer med denna funktionsnedsättning i kultur- och fritidsverksamhet.
Föreläsare är Eva Isaksson från VIDA.

Målgrupp: Personal eller ledare på olika kultur och fritidsarenor, fritidsledare, föreningsledare, kontaktpersoner, kursledare, bibliotekarier, musikskolelärare, sim- och sporthallspersonal och andra intresserade.

Tid: Måndagen den 27  januari 9-12
Plats: Eriksdalsbadet
Kostnad: 500 kr (750 kr för organisationer utanför Storstockholm och de vi kommuner stöttar)
Ansvarig: Jenny Åhsberger, Stockholms stad,
För mer info: se inbjudan

 

Kurs 20702

Basföreläsning – NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Med focus på ledarskap idrott och NPF diagnoserna. Hur kan du möta ungdomar så att de känner sig välkomna i ett lag eller andra tränings sammanhang.

Målgrupp: fritidsledare, föreningsledare, sim- och sporthallspersonal och andra intresserade.
Tid: höst
Plats:
Kostnad:
Ansvarig: Eliz Lindström, Huddinge,
För mer info: se inbjudan

 

Kurs 20703

Att göra lättläst information om kultur- och fritidsaktiviteter

Alla invänare har rätt till tillgänglig information om kommunens verksamhet och vi är skyldiga att erbjuda den!

Kursen innehåller följande moment: Lagar och konventioner som styr. Vem är läsaren? Kommunikationskanaler och läsarens förkunskaper påverkar innehållet. Skillnader klarspråk – lättläst svenska. Att skriva lättläst svenska – om innehåll och språk , till exempel struktur, svåra ord, tilltal, passivformer, negationer och förkortningar. Enkel och begriplig form och bild. Kursen varvar teori med praktiska övningar.

Ulla Bohman föreläser.

Målgrupp: informatörer, verksamhlletsutvecklare, chefer och andra intresserade inom kultur- och fritidssektorn som gör särskilda satsningar för att nå ut till personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
Tid:  måndagen den 7 september 2020, mellan klockan 13.00 och 17.00
Plats: Rosenlunds sjukhus, aulan (Tidiliusgatan 12, Sth)
Kostnad:  900 kr för verksamheter i eller med stöd av kommuner inom Storstockholm. Övriga 1 350 kr. Fika och kursdokumentation ingår.

Ansvariga: Karin Olsson Sandberg, Stockholm Stad,
Ann-Britt Öhrstig, Haninge,
För mer info: Se inbjudan till 7/9

Kurs 20704

Basföreläsning – att arbeta och bemöta personer med funktionsnedsättning i din vardag vid anläggningen

Kursen samordnas mellan nätverket för idrotts-och friluftsanläggningar och nätverket för funktionshindersfrågor. Övergripande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och bemötande. Grundläggande tips och inspiration för att ta emot målgruppen. Ingår praktiska övningar i bland annat rullstol. Avslutande reflektion om hur din vardag ser ut på just din arbetsplats.

Målgrupp: medarbetare i/på anläggningar, bibliotek mm inom kommuner
Tid: höst
Plats:
Kostnad:
Ansvariga: Karin Olsson Sandberg, Stockholm Stad,
Malin Bernt Rinkeby-Kista stadsdel, och Idrottsplatsnätverket
För mer info: se inbjudan

 

 

Kurs 20705

Sexualitet och funktionsnedsättning

Föreläsningen är en introduktion till hur man kan arbeta med frågor om sexualitet hos målgruppen och hur just fritidsledare kan ta sig an dem. Föreläsningen kommer att handla om:

– Målgruppens rättigheter kring sexuell hälsa
– Professionella värderingar och förhållningssätt
– Förslag på arbetssätt

Ellinor Isfors är leg psykolog och sexualupplysare med erfarenhet bland annat från RFSU (10 år) och Habilitering och Hälsas enhet UNG Samtalsgrupper (3 år). Jag är en van föreläsare med stor erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar och sexuell hälsa.

Målgrupp: personal eller ledare på olika kultur och fritidsarenor, fritidsledare, föreningsledare, kontaktpersoner, kursledare, bibliotekarier, musikskolelärare, sim- och sporthallspersonal och andra intresserade.
Tid: fredag den 20 mars klockan 9-12
Plats: Träffpunkt Enebyberg, Eneby Torg, Danderyd
Kostnad: 500 kr för verksamheter inom kommuner eller med stöd av kommuner inom Storstockholm. Övriga 750 kr. Fika ingår i priset.
Ansvariga: Ann Epstein, Danderyd, ,Ida-Maria Hallberg Vallentuna kommun,
och Eva Thorén Tibbling, Täby,
Mer info: se inbjudan

 

Kurs 20706

Basföreläsning – Intellektuell funktionsnedsättning

Grundläggande teori, tips och metoder för att kunna ta emot personer med denna funktionsnedsättning i kultur- och fritidsverksamhet.
Föreläsare är Eva Isaksson från VIDA.

Målgrupp: Personal eller ledare på olika kultur och fritidsarenor, fritidsledare, föreningsledare, kontaktpersoner, kursledare, bibliotekarier, musikskolelärare, sim- och sporthallspersonal och andra intresserade.

Tid: måndag den 11 maj klockan 9-12
Plats: Vallentuna kulturhus, Kulturrummet. Allévägen 1-3
Kostnad: 500 kr för verksamheter inom kommuner eller med stöd av kommuner inom Storstockholm. Övriga 750 kr. Fika ingår i priset.
Ansvariga: Ann Epstein, Danderyd,   ,Ida-Maria Hallberg Vallentuna kommun, och Eva Thorén Tibbling, Täby,
För mer info: Se inbjudan

 

Kurs 20710

Resa

Målgrupp: Nätverket för funktionshindersfrågor
Tid:
Plats:
Kostnad:
Ansvariga: Ida-Maria Hallberg Vallentuna kommun, och
Mer info: se inbjudan

 

Korta kvällsföreläsningar om olika funktionsnedsättningar och teman.

Tips! Attentions kurs ”Idrott för alla!!

Målgrupp: Ideella föreningsledare och andra intresserade.
Tid: Olika tidpunkter under 2020.
Norr: Upplands bro, Upplands Väsby, Sollentuna, Järfälla
Norr: Täby, Vallentuna, Danderyd, Österåker
Söder:

 

Fritidsmässan minfritid.nu

Fritidsmässa för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
Prova på-aktiviteter, utställare, artister och mycket annat.

Tid:  18-19 september 2020
Plats: Arena Satelliten, Sollentuna
www.minfritid.nu

Övrigt

FOMS rikskonferens
Tid:
Plats:
www.foms.se

 

Nordiskt nätverksmöte

Tid:
Plats: