Nätverket för bibliotekschefer

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret om det inte fyllts i automatiskt via länken.

OBS referensnummer för fakturan. Var noga med referensnumret för fakturan i anmälan. FSKF får många fakturor i retur från kommunerna på grund av felaktiga referensnummer.

 

Nätverket för bibliotekschefer arrangerar utbildningar och nätverksträffar i samarbete med Regionbibliotek Stockholm. Annonseras inte på denna plats.