Allmänt

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret.

 

Kurs nr 19001

Att bygga stad för ungas aktiviteter (fulltecknat)

Välkomna till ett nationellt stadsbyggnadsseminarium med spännande tema. Detta är ett samarrangemang mellan Boverket, Stockholms Stad, Stockholms läns landsting och FSKF. En heldag med framgångsrika metoder för att etablera kultur och idrott i stadsbyggandet. Vi har bjudit in spännande föreläsare från flera områden i Sverige och vi får också besök av Denis Wiering, stadsutvecklare med socialt fokus i Rotterdam.

Målgrupp: Alla som ansvarar för olika delar av stadsbyggnationen
Tid: 24 januari 2019 kl. 09:00-16:00 på Nalen Stockholm.
Info: Torbjörn Neiman,
Läs programmet via länken här intill:
Program-Att bygga stad för ungas aktiviteter 24 januari 2019

 

Kurs nr 19002

Chefsmöte kombinerat med FSKF:s årsmöte

Målgrupp: förvaltningschefer eller motsvarande inom FSKF
Tid och plats: torsdag den 21/3 kl. 12:00-ca 19:00 i Stockholms Stadsmuseum
Kostnad: kostnadsfritt. Vi börjar med gemensam lunch och avslutar med  middag.
Info: Niklas Roos af Hjelmsäter

 

Kurs nr 19003

Forum för strategisk fördjupning. Lunch till lunch-internat med teman

Målgrupp: förvaltningschefer eller motsvarande inom FSKF
Tid: torsdag till fredag 17-18 oktober 2019, kl. 12:00 torsdag-ca 14:00 fredag
Plats: Lidingö, Rönneberga gård
Kostnad: självkostnadspris för mat och logi
Info: Niklas Roos af Hjelmsäter,