Förvaltningschefer och övergripande

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret om det inte fyllts i automatiskt via länken.

OBS referensnummer för fakturan. Var noga med referensnumret för fakturan i anmälan. FSKF får många fakturor i retur från kommunerna på grund av felaktiga referensnummer.

 

Kurs nr 20001

Chefsmöte kombinerat med FSKF:s årsmöte

Målgrupp: förvaltningschefer eller motsvarande inom FSKF
Tid och plats: fredag den 27/3 kl. 12:00-ca 18:00 i Botkyrka Konsthall, Fittja Torg 14
Kostnad: kostnadsfritt. Vi börjar med gemensam lunch och avslutar med  middag
Info: Niklas Roos af Hjelmsäter

 

Kurs nr 20002

Studieresa till Finland för chefsgruppen

Målgrupp: förvaltningschefer eller motsvarande inom FSKF
Tid och plats: onsdag den 22/4 till lördag den 25/4
Kostnad:  kommer i inbjudan
Info: Niklas Roos af Hjelmsäter

 

Kurs nr 20003

Forum för strategisk fördjupning. Lunch till lunch-internat med olika teman

Målgrupp: förvaltningschefer eller motsvarande inom FSKF
Tid: torsdag till fredag 22-23 oktober 2019, kl. 12:00 torsdag-ca 14:00 fredag
Plats: Lidingö, Rönneberga gård
Kostnad: självkostnadspris för mat och logi
Info: Niklas Roos af Hjelmsäter,