Alla kurser i tidsordning

Kurser och nätverksträffar i tidsordning

Här kan du läsa alla FSKF:s sammankomster i tidsordning. För att läsa mer om den kurs du är intresserad av går du in på respektive nätverks flik i kursprogrammet.

Kurser/seminarier som redan är genomförda tas bort från denna flik.

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret.

Kurser våren 2018

Kurs nr 18600

Tid: torsdag 18 januari kl. 09-13
Sjöisar – seminarium
Nätverk: Idrotts- och friluftsanläggningar

 

Kurs nr 18701

Tid: onsdag 31 januari kl. 9-12
Basföreläsning – Intellektuell funktionsnedsättning
Nätverk: Funktionshinderfrågor

 

Kurs nr 18201

Tid och plats: fredag 16 februari kl. 08.30-12, Jakobsbergs centrum, Kommunalhuset
Nätverksträff Kulturchefer, uppföljning av konsten att mäta det omätbara
Nätverk: Kulturchefsnätverket och nätverket för kvalitet och styrning

 

Kurs nr 18601

Tid: februari 2018
Utbildning och erfarenhetsutbyte kring tillverkning och skötsel av skidspår.
Nätverk: Idrotts- och friluftsanläggningar

 

Kurs nr 18401

Tid: tisdag 20/2 kl 9-12
Seminarium – om att utveckla eller komma igång med MIK på folkbibliotek!
Nätverk: Bibliotekschefer

 

Kurs nr 18301

Tid: måndag 19 mars kl. 09:30-12
Studiebesök på Dansens Hus
Nätverk: kulturfrågor

 

Kurs nr 18202

Tid och plats: fredag 20 april kl. 08.30-12
Nätverksträff kulturchefer, om regionutvecklingsprojektet
Nätverk: Kulturchefsnätverket

 

Kurs nr 18606

Tid: april 2018
Tillgänglighet och bemötande av personer med funktionsnedsättning i idrottsanläggningar Nätverk: Idrotts- och friluftsanläggningar

 

Kurs nr 18302

Tid och plats: torsdag 26 april kl. 13-16, centralt i Stockholm
Seminarium – Snacka snyggt med Elaine Eksvärd
Nätverk: Kulturfrågor, men alla intresserade är välkomna!

 

Kurs nr 18402

Tid: onsdag 2 maj kl. 9-12
Seminarium – mer än äppelhyllor på bibliotek: vilka är utvecklingsmöjligheterna?
Nätverk: Bibliotekschefer och funktionshinderfrågor

 

Kurs nr 18602

Tid: maj 2018
Studiebesök och erfarenhetsutbyte, konferens med fokus på bokning- och föreningsbidragsfrågor.
Nätverk: Idrotts- och friluftsanläggningar

 

Kurs nr 18603

Tid: maj 2018
Studiebesök och erfarenhetsutbyte, konferens med fokus på drift- och underhållsfrågor kring inom- och utomhusanläggningar
Nätverk: Idrotts- och friluftsanläggningar

 

Kurs nr 18604

Tid: Maj 2018
Studiebesök och erfarenhetsutbyte, konferens med fokus på nätverkande, aktuella frågor samt övergripande frågor kring drift av simhallar.
Nätverk: Idrotts- och friluftsanläggningar

 

Kurs nr 18704

Tid: En halvdag under våren
Basföreläsning – Bemötande
Nätverk: Funktionshinderfrågor tillsammans Idrotts- och friluftsanläggningar

Kurser hösten 2018

Kurs nr 18101

Tid och plats: fredag 14 september, plats meddelas senare
Strategiska utvecklingsfrågor inom idrott för kommunerna och regionen – Seminarium tillsammans med Stockholmsidrotten
Nätverk: Idrottschefer

Kurs nr 18303

Tid och plats: september, på Nya Karolinska
Konsten på Nya Karolinska, en rundvandring
Nätverk: kulturfrågor

 

Kurs nr 18605

Tid: onsdag-fredag 26-28 september
Studiebesök och erfarenhetsutbyte, konferens med fokus nätverkande och övergripande frågor för anläggande och drift av idrotts- och friluftsanläggningar
Nätverk: Idrotts- och friluftsanläggningar

 

Kurs nr 18710

Tid: onsdag-fredag 26-28 september
Resa Växjö
Nätverk: Funktionshinderfrågor

 

Kurs nr 18608

Tid: september 2018
Ismakarutbildning. Hur gör vi is, hur vårdar vi befintlig is? Enkla energibesparingsåtgärder?
Nätverk: Idrotts- och friluftsanläggningar

 

Kurs nr 18203

Tid: torsdag-fredag 4-5 oktober studieresa, 2 heldagar
Kulturchefernas nätverksresa. 2 dagars studieresa till region Skåne
Nätverk: Kulturchefer

 

Kurs nr 18703

Tid: onsdag 17 oktober kl. 09-12, Vision Kungsgatan 28A
Basföreläsning – Autism
Nätverk: Funktionshinderfrågor

 

Kurs nr 18702

Tid: hösten 2018
Basföreläsning – NPF
Nätverk: Funktionshinderfrågor

 

Kurs nr 18204

Tid och plats: fredag 23 november kl. 08.30-12
Nätverksträff, kulturchefer. Regional kulturstrategi – nu börjar vi!
Nätverk: Kulturchefer

 

Kurs nr 18304

Tid: Ej klart ännu
Seminarium del 2 – Kulturarvet som attraktion – i praktiken
Nätverk: kulturfrågor