Alla kurser i tidsordning

Kurser och nätverksträffar i tidsordning

Här kan du läsa alla FSKF:s sammankomster i tidsordning. För att läsa mer om den kurs du är intresserad av går du in på respektive nätverks flik i kursprogrammet.

Kurser/seminarier som redan är genomförda tas bort från denna flik.

Du anmäler dig alltid till kurser och seminarier via www.fskf.nu/anmalan. Ange det femsiffriga kursnumret.

Kurser våren 2018

Inga fler kurser nu. FSKF återkommer hösten 2018.

Kurser hösten 2018

Kurs nr 18706

Tid och plats: tisdag 4 september, Vision – Kungsgatan 28A
Att göra tillgängliga inbjudningar – Seminarium
Nätverk: Funktionshinderfrågor

Kurs nr 18101

Tid och plats: fredag 14 september, Piperska Muren, Stockholm
Strategiska utvecklingsfrågor inom idrott för kommunerna och regionen – Seminarium tillsammans med Stockholmsidrotten
Nätverk: Idrottschefer

Kurs nr 18303

Tid och plats: september, på Nya Karolinska
Konsten på Nya Karolinska, en rundvandring
Nätverk: kulturfrågor

 

Kurs nr 18605

Tid: onsdag-fredag 26-28 september
Studiebesök och erfarenhetsutbyte, konferens med fokus nätverkande och övergripande frågor för anläggande och drift av idrotts- och friluftsanläggningar
Nätverk: Idrotts- och friluftsanläggningar

 

Kurs nr 18710

Tid: torsdag-fredag 11-12 oktober
Resa Växjö
Nätverk: Funktionshinderfrågor

 

Kurs nr 18608

Tid: september 2018
Ismakarutbildning. Hur gör vi is, hur vårdar vi befintlig is? Enkla energibesparingsåtgärder?
Nätverk: Idrotts- och friluftsanläggningar

 

Kurs nr 18203

Tid: torsdag-fredag 4-5 oktober studieresa, 2 heldagar
Kulturchefernas nätverksresa. 2 dagars studieresa till region Skåne
Nätverk: Kulturchefer

 

Kurs nr 18703

Tid: onsdag 17 oktober kl. 09-12, Vision Kungsgatan 28A
Basföreläsning – Autism
Nätverk: Funktionshinderfrågor

 

Kurs nr 18603

Tid: Oktober 2018
Studiebesök och erfarenhetsutbyte, konferens med fokus på drift- och underhållsfrågor kring inom- och utomhusanläggningar
Nätverk: Idrotts- och friluftsanläggningar

 

Kurs nr 18204

Tid och plats: fredag 23 november kl. 08.30-12
Nätverksträff, kulturchefer. Regional kulturstrategi – nu börjar vi!
Nätverk: Kulturchefer

 

Kurs nr 18304

Tid: Ej klart ännu
Seminarium del 2 – Kulturarvet som attraktion – i praktiken
Nätverk: kulturfrågor