Kontakt

Ordförande, för frågor till styrelsen

Niklas Roos af Hjelmsäter

Styrelsen

FSKF:s styrelse kan du läsa om och kontakta här.

Redaktör och Ansvarig för innehållet på webbsidan samt övriga FSKF-frågor

Torbjörn Neiman
Torbjörn leder också projektet för utveckling av en regional kulturskola och regional tillgång till idrottsanläggningar

Webbtekniker (ansvarig för det tekniska kring hemsidan)

Ola llstedt

Kurser

Har du frågor om kurser så vänd dig i första hand till den ansvariga för kursen (namnet står i kursprogrammet) eller ställ en fråga till Torbjörn på

Ekonomisk administration

Sköts av FSKF:s ekonomiadministratör. Vi får strax en ny administratör, men du når fram på adressen nedan.

FSKF:s organisationsnummer är 812000-2855
FSKF:s bankgiro är 5309-3423