Kontakt

Ordförande, för frågor till styrelsen

Niklas Roos af Hjelmsäter

Styrelsen

FSKF:s styrelse kan du läsa om och kontakta här.

Redaktör och ansvarig för innehållet på webbsidan samt övriga FSKF-frågor

Torbjörn Neiman, som också leder projektet för utveckling av regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola. Läs mer under ”utveckling”.

Webbtekniker (ansvarig för det tekniska kring hemsidan)

Ola llstedt

Kurser

Har du frågor om kurser så vänd dig i första hand till den ansvariga för kursen (namnet står i kursprogrammet) eller ställ en fråga till Torbjörn på

Ekonomisk administration (bokföring och fakturor)

Sköts av FSKF:s ekonomiadministratör Vibeke Bildt. Om du undrar över avgifter till kurser eller liknande frågor så vänd dig i första hand till den kursansvariga. Gäller det en faktura som redan är utsänd når du administrationen på: 

VB Administrativ service
Loftvägen 5, 3 tr
142 35 Skogås

Fysisk postadress

Vi föredrar mejl, men behöver du sända fysisk post till FSKF så gäller denna:
FSKF C/O Torbjörn Neiman, Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting, Box 38204, 100 64 STOCKHOLM

FSKF:s organisationsnummer är 812000-2855
FSKF:s bankgiro är 5309-3423