Förnyad hemsida!

Vår webbtekniker har nyligen förnyat hemsidan. Den viktigaste förändringen är att sidan nu är helt responsiv och fungerar fullt ut även på mobilen eller surfplattan förutom på vanliga datorer. Designen är också förändrad, mycket för att den ska fungera bättre på små enheter.

Det finns två lösenordsskyddade områden för er som är ”insiders” i FSKF. Dvs alla chefer i medlemskommunerna, alla kursanordnare, alla samordnare med flera. Kontakta om du har frågor.

Stort tack till Ola som gjort om sidan!