Strategiska utvecklingsfrågor för chefer och specialister, 13 september

Välkomna till årets höstseminarium för chefer och specialister inom kultur, idrott och fritid. I år har programmet ett bredare anslag, särskilt på förmiddagen, så vi tror att det är intressant för många som arbetar i vår sektor.
Fredagen den 13 september kl. 09:00-15:00 inklusive fika och lunch på Piperska Muren i Stockholm. Du kan läsa mer och anmäla dig via länken här intill: Seminarium-13-september-19101

 

Att göra mer tillgängliga och lättförståeliga inbjudningar – 4 september

Välkomna till en heldag som handlar om att skriva inbjudningar om kultur- och fritidsverksamheter så det blir tydligt för deltagare med intellektuella eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Fritidsutvecklaren Jenny Åhsberger från Stockholms stad visar vilka stöd som finns för att göra tillgängliga inbjudningar. Medverkar gör också Ulla Bohman, expert på tillgänglig information från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Tisdagen den 4 september 2018, kl. 09:00-16:00 på Vision, Kungsgatan 28 A. Läs mer via länken här intill: Tillgängliga-inbjudningar-IF-180904

Kultur för alla – att bli delaktig i samhället, 2 november

Kursanmälan är nu stängd. Om du missat att anmäla dig och är intresserad så hör av dig till , kursledare.
Nätverken för kulturskolechefer och funktionshinderfrågor inbjuder till en spännande förmiddag! Möt Kjell Stjernholm i en inspirerande föreläsning om rätten till kultur och full delaktighet i samhället för oss alla.

 

Att tillgängliggöra kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning, 1 sept

Endagskurs: Att tillgängliggöra kultur- och fritidsverksamheter för personer med funktionsnedsättning. Kursen riktar sig till verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare och informatörer inom till exempel studieförbund, kultur- och fritidsförvaltningar samt andra organisationer och kulturinstitutioner. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Att tillgangliggöra KUF-verksamhet Kurs 15701