Att göra mer tillgängliga och lättförståeliga inbjudningar – 4 september

Välkomna till en heldag som handlar om att skriva inbjudningar om kultur- och fritidsverksamheter så det blir tydligt för deltagare med intellektuella eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Fritidsutvecklaren Jenny Åhsberger från Stockholms stad visar vilka stöd som finns för att göra tillgängliga inbjudningar. Medverkar gör också Ulla Bohman, expert på tillgänglig information från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Tisdagen den 4 september 2018, kl. 09:00-16:00 på Vision, Kungsgatan 28 A. Läs mer via länken här intill: Tillgängliga-inbjudningar-IF-180904

Länets offentliga konst, seminarium 28 augusti

Nätverket för kulturfrågor välkomnar till ett seminarium om länets offentliga konst! Länsmuseets konstpedagog och intendent, Rebecka Walan, kommer att berätta om museets skolpedagogik och förmedling för vuxna samt ge exempel på samarbeten som museet har haft med kommuner. Vi har också bjudit in Elisabeth Wengström, chef för konstenheten på Landstingets kulturförvaltning, att berätta om arbetet med konsten på länets sjukhus, bl a Nya Karolinska i Solna. Seminariet avslutas med en visning av museets utställning Utsikter och insikter. 28 augusti kl. 09:00-11:30. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Konstseminarium_28aug_Stockholms-länsmuseum