Seminarium: Monumentens återkomst, 4 december

Vem hade trott att monumenten skulle komma tillbaka? För  hur ska man annars benämna hur de minnesmärken och -platser som sett dagens ljus de senaste 20-30 åren, i Sverige såväl som i vår omvärld? Ibland är de spektakulära, och blir föremål för debatt. Välkommen på föreläsning med Emilie Karlsmo, lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet, därefter diskussioner i grupper och workshop. 4 december 13-16 i Kulturhuset i Kungsängen. Furuhällsplan 1. Anmäl dig till kurs nr 19304!

Fornvårdsdag på Riksantikvarieämbetet, 14 mars

Heldag om fornvård i Stockholms län. Dagen ägnas åt olika aspekter på praktisk fornvård och former för samverkan. Representanter från Länsstyrelsen och från Riksantikvarieämbetet deltar.
Inbjudan Fornvårdsdag 14 mars

Här är presentationerna från dagen: 
Fornminnesvård_Bromma
FornparkerMars2019_Upplands Väsby utan konst
Fornvårdsdag2019_LST
PP presentation Gerhard
Pres Fskf lösningar skyltar mm i naturen-Jesper C_RAÄ
Presentation RAÄ och Fornvård_MSch
Stenkonservering_14feb_Simonsson_KLAR
Österåker_fornvård_2019