Utvecklingsdag funktionshindersfrågor den 5:e mars

Utvecklingsdag för nätverket för funktionshindersfrågor och nätverket för enhetschefer, fritidsledare och assistenter (NEFA)

Processledare: Mattias Birath är processledare denna dag. Han har stor erfarenhet av utvecklingsarbete och har bland annat jobbat med Göteborgs stad, IKEA, Volvo och föreningen Grunden Boys i Göteborg.

Tid och plats: Den 5 mars kl 9:00-17:00. NEFA är med kl 9:00-12:00 eftersom de har verksamhet på eftermiddagen. Vi kommer att vara på Eriksdalsbadet.

Anmälan: Ni som är med i Nätverket för funktionshindersfrågor anmäler er senast den 1 mars på www.fskf.nu och ange kurs nr 13710. Deltagaravgiften är 300 kr. Ni som är med i NEFA anmäler er till . För er kostar det ingenting eftersom ni är gäster denna dag.

Se bifogade beskrivning av dagen  Utvecklingsdag Funktionshindersfrågor 5 mars

Hur inkluderar vi underrepresenterade grupper i kultur- och fritidsverksamhet?

Crossing Boarders presenterar en niostegsmodell som ett stöd för ett strategiskt inkluderingsarbete. Crossing Boarders jobbar för att främja ett mer jämställt och jämlikt deltagande i fritidsverksamheter. Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders, tar upp frågor som hur man går från vision till ett praktiskt jämlikhetsarbete med exempel om ungdomar med funktionsnedsättning.

När och var: Onsdagen den 27 mars kl 09:00-12:00 i Hörsalen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, i centrala Stockholm.

Kostnad: 400 kr. Anmälan www.fskf.nu/anmalan, ange kursnummer 13506.
Anmälan är bindande. Vid återbud kontakta kurssamordnare. Se bifogade kursbeskrivning Inbjudan Crossing Boarders 27 mars