Basföreläsning om intellektuell funktionsnedsättning – 27 januari 2020

Eva Isaksson föreläser om intellektuell funktionsnedsättning, dess innebörd och konsekvenser. Kursen ger er grundläggande teori, tips och metoder för att kunna ta emot personer med intellektuell funktionsnedsättning i kultur- och fritidsverksamheter. Måndagen den 27 januari 2020 i stora konferenslokalen på Eriksdalsbadet, Hammarby slussväg 20. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Basforelasning-2020-01-27

 

Seminarium – Sexualitet och funktionsnedsättning, 20 mars

Välkomna till ett seminarium med Ellinor Isfors som är leg psykolog och sexualupplysare med erfarenhet bland annat från RFSU samt från Habilitering och Hälsas enhet UNG. Föreläsningen är en introduktion till hur man kan arbeta med frågor om sexualitet.  Fredag 20 mars 2020 på Träffpunkt Enebyberg, Eneby Torg, Danderyd. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Seminarium-20-mars

 

Fritid för alla – 25 november

Fritid för alla och Integrerad arena ger nya möjligheter till en meningsfull fritid på lika villkor för personer med funktionsnedsättning. Välkommen till en inspirerande förmiddag om vilka möjligheter samarbete mellan kultur & fritid och kommuners funktionshindersenheter – liksom civilsamhälle och offentlig sektor – kan ge.
Verksamhetsledare Ia Kjellsdotter presenterar föreningen Passalens arbete och metod för inkludering. Tillsammans med Caroline Nielsen, enhetschef inom funktionshinderenheten i Göteborgs Stad, berättar hon om deras samarbete i Västra Göteborg. Måndag 25 november, kl. Tid: 9.30-11.30, fika från 9.00. Eriksdalsbadet, stora konferensen. Läs mer och anmäl dig via länken: FSKF inbjudan Passalen 25 nov 2019