Ungdomars mediekommunikation och digitala vanor, 6 november

OBS! Kursen är full! Hör av dig till kursledaren på länken nedan för eventuell väntelista. 

Välkomna till en halvdag om ungdomars mediekommunikation och digitala vanor – utmaningar och strategier! Nätverket för bibliotekschefer inbjuder:

Under en förmiddag guidar dr Katarina Graffman oss i ungdomars digitala värld och vi får tillfälle att fördjupa vår kunskap om ungdomars mediekommunikation och digitala vanor. Vår utmaning är att etablera strategier för att marknadsföra kultur-och fritidsverksamheter för målgruppen i de olika digitala kanalerna. Katarina kommer att ge oss tips och goda råd!

6 november kl. 09-12 i Täby Kommunhus. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Kursinbjudan-6-november-18403

 

Basföreläsning om rörelsebegränsning, 8 mars

Basföreläsning om rörelsebegränsning. Yasmin Nilson och Malin Bernt har båda lång erfarenhet av att leva med sina rörelsebegränsningar. De berättar om hur deras liv ser ut i vardagen och hur det är att leva i ett samhälle som inte är tillgängligt. De påvisar vikten av bra bemötande och behovet av träning för att kunna leva så självständigt som möjligt.
De ger även korta introduktioner om andra former av rörelsebegränsningar. Onsdag den 8 mars kl. 09:00-12:00. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Rorelsebegransning_170308

Kultur för alla – att bli delaktig i samhället, 2 november

Kursanmälan är nu stängd. Om du missat att anmäla dig och är intresserad så hör av dig till , kursledare.
Nätverken för kulturskolechefer och funktionshinderfrågor inbjuder till en spännande förmiddag! Möt Kjell Stjernholm i en inspirerande föreläsning om rätten till kultur och full delaktighet i samhället för oss alla.