Att skriva lättläst information, 8 oktober

Välkommen till en kurs i att skriva lättläst svenska. Kursledare är Ulla Bohman från Boarve konsult AB. Ulla har i snart 30 år arbetat med information, utbildningar och föreläsningar, bland annat hos Myndigheten för tillgängliga medier, Centrum för lättläst och Amnesty International. Tisdag 8 oktober 2019 kl. 13:00-16:30 i Haninge kulturhus. Läs mer via länken här intill: Att skriva lättläst 191008

 

Ungdomars mediekommunikation och digitala vanor, 6 november

OBS! Kursen är full! Hör av dig till kursledaren på länken nedan för eventuell väntelista. 

Välkomna till en halvdag om ungdomars mediekommunikation och digitala vanor – utmaningar och strategier! Nätverket för bibliotekschefer inbjuder:

Under en förmiddag guidar dr Katarina Graffman oss i ungdomars digitala värld och vi får tillfälle att fördjupa vår kunskap om ungdomars mediekommunikation och digitala vanor. Vår utmaning är att etablera strategier för att marknadsföra kultur-och fritidsverksamheter för målgruppen i de olika digitala kanalerna. Katarina kommer att ge oss tips och goda råd!

6 november kl. 09-12 i Täby Kommunhus. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Kursinbjudan-6-november-18403

 

Föreläsning om kommunikation 19 september

Bibliotekschefsnätverket inbjuder till föreläsning och workshop: Varför är det så svårt att kommunicera rätt?  Pernilla Eklund har arbetat med kommunikation i både privat och offentlig verksamhet sedan 1994. Under en halvdag tar hon oss genom flera av de kommunikativa utmaningar som vi ofta möter i vardagen. Vad är det som påverkar hur kommunikation uppfattas – och hur kan vi ta kontrollen själva?
Tisdag den 19 september kl. 09-12 i Täby kommunhus. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Inbjudan seminarium 170919

Boken som skapande läs- och mötesplats, 5 april

En inspirerande halvdag där du får tips, råd och idéer hur du kan nå ut med böcker och böckernas fantastiska innehåll till personer med funktionsnedsättning. Några läser själva, andra vill få boken läst för sig, ytterligare andra vill känna på bokens innehåll. Hur gör du själv? Vilka böcker passar för vem och var, när? Den 5 april kl. 09:00-12:00 på Vision, Kungsgatan 28A. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Kursinbjudan_Boken-motesplats

Biblioteksplaner och KB:s kvalitetsdialog, 20 maj

I bibliotekslagen sägs att alla kommuner ska ha biblioteksplaner, men inte vad de bör innehålla. KB har tillsammans med regioner och kommuner uppdraget att följa upp hur planerna utformas och används. Detta och annat som gäller biblioteksplaner ska vi utbyta erfarenheter om vid seminariet i maj.

Målgrupp: bibliotekschefer, verksamhetsansvariga eller motsvarande. Fredag den 20 maj, kl. 9.00 – 11.00, Solna bibliotek. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Biblioteksplaner_160520

 

Inspirationsföreläsning med Petra Trobäck – om jag hade ett bibliotek

Platser kvar! Petra Trobäck arbetar med marknadsföring, hon har erfarenhet från bl a detaljhandeln men har de senaste åren fokuserat på bibliotek. Petra har stor erfarenhet av hur man skapar attraktiva lokaler: ”Folk glömmer lätt vad du sagt, men minns vad du fick dem att känna”. Föreläsningen är öppen för alla biblioteksmedarbetare och övriga som är intresserade av dessa frågor. 25/2, kl. 09:00-12:00 på Postmuseet, Lilla Nygatan 6, Gamla Stan. Kostnad: 850 kr. Anmäl dig via www.fskf.nu/anmalan och ange kursnummer 16401