Att skriva lättläst information, 8 oktober. OBS! Kursen är nu full

Kursen är nu fulltecknad. Hör av dig till den kursansvariga om du vill stå på väntelista.
En kurs i att skriva lättläst svenska. Kursledare är Ulla Bohman från Boarve konsult AB. Ulla har i snart 30 år arbetat med information, utbildningar och föreläsningar, bland annat hos Myndigheten för tillgängliga medier, Centrum för lättläst och Amnesty International. Tisdag 8 oktober 2019 kl. 13:00-16:30 i Haninge kulturhus. Läs mer via länken här intill: Att skriva lättläst 191008

 

Ungdomars mediekommunikation och digitala vanor, 6 november

OBS! Kursen är full! Hör av dig till kursledaren på länken nedan för eventuell väntelista. 

Välkomna till en halvdag om ungdomars mediekommunikation och digitala vanor – utmaningar och strategier! Nätverket för bibliotekschefer inbjuder:

Under en förmiddag guidar dr Katarina Graffman oss i ungdomars digitala värld och vi får tillfälle att fördjupa vår kunskap om ungdomars mediekommunikation och digitala vanor. Vår utmaning är att etablera strategier för att marknadsföra kultur-och fritidsverksamheter för målgruppen i de olika digitala kanalerna. Katarina kommer att ge oss tips och goda råd!

6 november kl. 09-12 i Täby Kommunhus. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Kursinbjudan-6-november-18403

 

Föreläsning om kommunikation 19 september

Bibliotekschefsnätverket inbjuder till föreläsning och workshop: Varför är det så svårt att kommunicera rätt?  Pernilla Eklund har arbetat med kommunikation i både privat och offentlig verksamhet sedan 1994. Under en halvdag tar hon oss genom flera av de kommunikativa utmaningar som vi ofta möter i vardagen. Vad är det som påverkar hur kommunikation uppfattas – och hur kan vi ta kontrollen själva?
Tisdag den 19 september kl. 09-12 i Täby kommunhus. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Inbjudan seminarium 170919