Bidragskurs i Södertälje

Bidragskurs i Södertälje den 16 maj 2013 kl. 09:00-15:30

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) i samarbete med kultur- och fritidskontoret, Södertälje Kommun, hälsar alla välkomna till årets bidragskurs samt studiebesök i olika verksamheter för alla åldrar som stöds av kommunen. Konferensen riktar sig till dem som handlägger kommunala föreningsbidrag i Stockholms län. Här har vi möjligheter att utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Kostnad: 550 kronor. Anmälan: senast 2 maj som görs på FSKF:s hemsida, ange kursnumret 13400  www.fskf.nu/anmalan  se kursbeskrivning och program i bifogade filer.  Bidragskurs 16 maj beskrivning    Bidragskurs program

Nätverksträffar Nätverket för kulturfrågor 2013

Kurs 13200 Nätverksträff – Kultur för äldre

Målgrupp Tjänstemän som jobbar med kultur för äldre.
Tid Tisdag 19 mars 2013.
Plats Värmdö kommun.

För mer information om tider ec kontakta
Lars Ahlin, Södertälje kommun, tel 08-523 034 49, e-post

Kurs 13201 Nätverksträff för konstansvariga

Tema: Hur jobbar vi med konsten?
Anbudsförfarande, tävling och andra frågor kring den offentliga konsten. Allmänt erfarenhetsutbyte. Astrid McCormack, Täby kultur, berättar mer om konstprojekt som drivs i Täby.

Målgrupp Konstansvariga
Tid Tisdag 12 februari kl 09.00-12.00.
Plats Täby kommun, Attundafältet 14, 5 tr eller via Huvudbiblioteket.
Resväg Roslagsbanan till Tibble eller Täby centrum.

För mer information kontakta
Astrid McCormack, Täby kommun, tel 08-55 55 97 44, e-post

Kurs 13202 Nätverksträff för konstansvariga

Tema: Mer information, om tid etc kommer senare.
Målgrupp Konstansvariga
Tid April
Plats Österåker kommun.

Kontaktperson Maria Söderlund, Österåkers kommun,
tel 08-540 814 07, tor-fre, e-post

Kurs 13203 Nätverksträff för konstansvariga

Tema: Mer information, om tid etc kommer senare.
Målgrupp Konstansvariga
Tid Hösten 2013
Plats Vallentuna kommun

För mer info kontakta Anna Sjunnesson, Upplands-Bro kommun,
tel 08-581 696 14, e-post

Kurs 13204 Nätverksträff för konstansvariga

Tema: Mer information, om tid etc kommer senare.
Målgrupp Konstansvariga
Plats Lidingö kommun

För mer info kontakta Anna Sjunnesson, Upplands-Bro kommun,
tel 08-581 696 14, e-post