Bidragskurs i Södertälje

Bidragskurs i Södertälje den 16 maj 2013 kl. 09:00-15:30

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) i samarbete med kultur- och fritidskontoret, Södertälje Kommun, hälsar alla välkomna till årets bidragskurs samt studiebesök i olika verksamheter för alla åldrar som stöds av kommunen. Konferensen riktar sig till dem som handlägger kommunala föreningsbidrag i Stockholms län. Här har vi möjligheter att utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Kostnad: 550 kronor. Anmälan: senast 2 maj som görs på FSKF:s hemsida, ange kursnumret 13400  www.fskf.nu/anmalan  se kursbeskrivning och program i bifogade filer.  Bidragskurs 16 maj beskrivning    Bidragskurs program

Utvecklingsdag funktionshindersfrågor den 5:e mars

Utvecklingsdag för nätverket för funktionshindersfrågor och nätverket för enhetschefer, fritidsledare och assistenter (NEFA)

Processledare: Mattias Birath är processledare denna dag. Han har stor erfarenhet av utvecklingsarbete och har bland annat jobbat med Göteborgs stad, IKEA, Volvo och föreningen Grunden Boys i Göteborg.

Tid och plats: Den 5 mars kl 9:00-17:00. NEFA är med kl 9:00-12:00 eftersom de har verksamhet på eftermiddagen. Vi kommer att vara på Eriksdalsbadet.

Anmälan: Ni som är med i Nätverket för funktionshindersfrågor anmäler er senast den 1 mars på www.fskf.nu och ange kurs nr 13710. Deltagaravgiften är 300 kr. Ni som är med i NEFA anmäler er till . För er kostar det ingenting eftersom ni är gäster denna dag.

Se bifogade beskrivning av dagen  Utvecklingsdag Funktionshindersfrågor 5 mars

Kulturchefsmöte den 27 mars – kultur i ett regionalt och europeiskt perspektiv

Kulturchefsnätverket inbjudan 27 mars 2013

Välkomna till årets första nätverksträff för kulturchefer i länet. Temat är kultur i ett regionalt och europeiskt perspektiv, bland annat får vi en redovisning av landstingets kulturförvaltnings utvärdering av länsfunktionerna, vi tar upp regional samverkan utifrån förslaget till regionalt handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar och ägnar en stund åt hur kommunerna ser på att stockholmsregionen inte ingått i samverkansmodellen. Eftermiddagen ägnas åt kulturen i ett europeiskt perspektiv med medverkan från Intercult. Slutligen ska vi ta upp en del frågor om en ev. studieresa samt fortsatta teman för våra träffar. Med andra ord en viktig träff för alla kulturchefer och/eller kultur- och fritidschefer i länet. Vi räknar med att alla kommuner deltar!

Varmt välkomna!

Eva Jansson, samordnare av Kulturchefsnätverket till och med årsmötet 2013  Kulturchefsnätverket inbjudan 27 mars 2013

 

Regional idrottskartläggning

Vår utredare Paul Sjöblom är nu i full gång med att sammanställa fakta, idéer och tankar om regional idrottssamverkan. Paul har samlat in fakta via en enkät som gått ut till alla förvaltningschefer samt kommer att få ännu mer ”kött på benen” genom samtal med cheferna som genomförs nu under december. I slutet av januari kommer rapporten att vara klar.