Att skriva lättläst information, 8 oktober

Välkommen till en kurs i att skriva lättläst svenska. Kursledare är Ulla Bohman från Boarve konsult AB. Ulla har i snart 30 år arbetat med information, utbildningar och föreläsningar, bland annat hos Myndigheten för tillgängliga medier, Centrum för lättläst och Amnesty International. Tisdag 8 oktober 2019 kl. 13:00-16:30 i Haninge kulturhus. Läs mer via länken här intill: Att skriva lättläst 191008

 

Fornvårdsdag på Riksantikvarieämbetet, 14 mars

Heldag om fornvård i Stockholms län. Dagen ägnas åt olika aspekter på praktisk fornvård och former för samverkan. Representanter från Länsstyrelsen och från Riksantikvarieämbetet deltar.
Inbjudan Fornvårdsdag 14 mars

Här är presentationerna från dagen: 
Fornminnesvård_Bromma
FornparkerMars2019_Upplands Väsby utan konst
Fornvårdsdag2019_LST
PP presentation Gerhard
Pres Fskf lösningar skyltar mm i naturen-Jesper C_RAÄ
Presentation RAÄ och Fornvård_MSch
Stenkonservering_14feb_Simonsson_KLAR
Österåker_fornvård_2019