Att informera om kultur- och fritidsaktiviteter på lättläst svenska, kurs 20703

Kursen som skulle äga rum i december är inställd pga. för få anmälningar. Den kommer i stället att äga rum under våren 2021 och mer information kommer senare.

Kursen kommer nu att äga rum tisdagen den 9/3 mellan klockan 13.00-15.00. Den är helt digital och öppen för 25 deltagare.

Läs mera här:

FSKF kurs Att skriva lättläst digital_mars 2021 (003)