Kulturstrategiskt forum, kurs 21201

Kulturstrategiskt forum – förutsättningar för ett rikt kulturliv. Vilka stöd och arbetssätt behöver vi för att kick-starta kulturlivet efter Corona?

Digitalt möte i Zoom fredagen den 7/5 mellan klockan 9-11.30

Moderator är Jessica Karreskog, demokratiutvecklare i Järfälla kommun.

Ur programmet:

  • Regional spaning och lägesanalys – Eva Bergquist, regionens kulturdirektör
  • Inspiration – nystartsrapporten, Eric Sjöström
  • Erfarenhetsutbyte, workshop, vilka stöd och arbetssätt behöver vi utveckla för att kick-starta? Det fria kulturlivet/föreningslivet? Den egna kommunala verksamheten?
  • Medskick till Stockholmstinget som arrangeras av regionen under hösten 2021

Målgrupp: förvaltningschefer, kulturchefer och strateger i kommunerna och nyckelpersoner i regionen.

Kostnad: 200 kr

Kontaktperson:

Läs mer och anmälInformation, kurs 21201

Kontsten att förvalta – bevarandets utmaningar och möjligheter

Digital föreläsning anordnad av Stockholms länsmuseum och FSKF om konsten att förvalta; bevarandets utmaningar och möjligheter – värderingar och beslutsprocesser i 1900-taletes Sverige rörande offentlig byggnadsanknuten konst.

Föreläsning av konservator och fil. Dr Karin Hermerén.

Tid:  tisdagen den 13 april mellan klockan 10-11

Länk mejlas några dagar innan till anmälda.

Anmäl dig till Stina Hagelqvist,  senast den 8 april.

Se Inbjudan digital föreläsning 13 april_Konsten att förvalta FSKF

FSKFs årsmöte

Som tidigare meddelats äger FSKFs årsmöte i år rum fredagen den 26/3 mellan klockan 14.00 – 15.30 (digitalt)

Länk till mötet fås av , och årsmöteshandlingarna återfinns här:  Års2021!

Ledarskap och bemötande – digitalt!

Välkommen till en föreläsning med fokus på hur du möter och inkluderar deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kurs 20707

Datum: onsdagen den 21 april 2021
Plats: Zoom eller motsvarande plattform
Tid: Mellan klockan 18.30 och 21.00 (två timmars föreläsning med en rast och 30 minuters frågestund)
Kostnad: 300 kr
Ansvariga kurssamordnare: Eva Thorén Tibbling, Ann Epstein och Annika Wegnebring

Läs mer och anmäl: Kursinbjudan Anja NPF 2021 (003)

 

Välkomna till FSKFs årsmöte 2021!

Mötet hålls digitalt även detta år!

Tid: fredagen den 26/3 mellan klockan 14.00-15.30

Har ni inte fått någon länk till mötet så hör av er till ordföranden

Att informera

om kultur- och fritidsaktiviteter på lättläst svenska (kurs 21703 – flyttad från 2020) är nu fulltecknad.