Studieresa till Motala för boknings- och administrativ personal

Inbjudan till studieresa kombinerat med konferens för bokningspersonal samt övriga inom Kultur & Fritid med liknande arbetsuppgifter. Vi gör ett antal studiebesök på olika anläggningar och vi kommer även att ha erfarenhetsutbyte med våra kollegor i Motala samt internt inom gruppen. Fokus är boknings- och föreningsbidragsfrågor. Onsdag-fredag 23-25 maj. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Kursinbjudan-studieresa-23-25-maj

NPF ledarskap, 18 april

Seminariet leds av Anja Näslund som är folkhälsovetare. Anja arbetar bland annat med utbildning inom idrottsrörelsen.

Seminariet vänder sig till dig som är lärare, idrottslärare, fritidsledare, tränare/idrottsledare och möter barn/ungdomar i grundskola och gymnasiet. Även andra intresserade är välkomna. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: NPF ledarskap 18 april