Säkerhet och utrustning vid arbete med sjöisar, 14 januari

Välkomna till en utbildning om säkerhet, isars bildning, tillväxt och försämring med mera. Diskussion kring plogning och nyttjande av sjöisbanor. Diskussion och erfarenhetsutbyte om säkerhet, utrustning och om själva plogningsarbetet. Tisdag 14/1 – 2020 kl. 09:00-13:00 inklusive lunch. Midgårdsbadet, Atletvägen 1 i Märsta.  Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Kursinbjudan-14-januari-Sjöisar

 

Basföreläsning om intellektuell funktionsnedsättning – 27 januari 2020

Eva Isaksson föreläser om intellektuell funktionsnedsättning, dess innebörd och konsekvenser. Kursen ger er grundläggande teori, tips och metoder för att kunna ta emot personer med intellektuell funktionsnedsättning i kultur- och fritidsverksamheter. Måndagen den 27 januari 2020 i stora konferenslokalen på Eriksdalsbadet, Hammarby slussväg 20. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Basforelasning-2020-01-27